Om EQT

En syftesdriven investeringsorganisation

EQT har ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden.

Business lines

EQT Private Equity

EQT Ventures

EQT Life Sciences

EQT Future

EQT Growth

EQT Public Value

EQT Exeter

Fond investerare

Skapar långsiktiga relationer

EQT har ett brett urval av fondinvesterare från hela världen, varav många har investerat i EQT-fonderna enda sedan starten.

Fond investerare

EQT Playbook

Framtidssäkrar bolag

EQT har målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt bolaget gör.

Affärsmodell

Syfte och kultur

Investerar med ett syfte

Med den bästa talangen och det bästa nätverket runt om i världen använder EQT en tematisk investeringsstrategi och en tydlig metod för värdeskapande.

EQT Foundation

Skapar en positiv påverkan

EQT Foundation grundades 2019, för att driva EQT:s globala filantropiska aktiviteter, för att vara en förvaltare av EQT:s kultur och värderingar samt för att komplettera bolagets uppdrag att ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT Foundation