EQT AB aktie

Aktieägarstruktur

Tabellen visar de 25 största aktieägarna så som det presenteras i senaste datan (2023-10-31) från Monitor, Modular Finance.

 • AktieägareAntal aktierAktiekapital%Röster%
 • Investor AB1174 288 01614,7%14,7%
 • Bark Partners AB2137 003 31311,5%11,6%
 • Jean Eric Salata3117 597 2979,9%9,9%
 • Lennart Blecher29 203 5562,5%2,5%
 • Christian Sinding428 120 0002,4%2,4%
 • Marcus Brennecke526 653 2462,2%2,2%
 • Caspar Callerström26 500 0002,2%2,2%
 • Fredrik Åtting624 818 5592,1%2,1%
 • Wallenberg Investments22 766 8011,9%1,9%
 • Andreas Huber721 703 0341,8%1,8%
 • Morten Hummelmose820 110 6271,7%1,7%
 • Jan Ståhlberg19 777 6561,7%1,7%
 • Stefan Glevén19 777 6421,7%1,7%
 • Edward Fitzgerald med familj17 402 7301,5%1,5%
 • BlackRock16 894 0361,4%1,4%
 • Norges Bank16 728 9861,4%1,4%
 • Vanguard15 399 7121,3%1,3%
 • Alecta Tjänstepension15 310 7991,3%1,3%
 • Swedbank Robur Fonder14 610 0601,2%1,2%
 • Kristiaan Nieuwenburg914 000 0001,2%1,2%
 • Anders Misund1013 888 8901,2%1,2%
 • AMF Pension & Fonder12 860 1921,1%1,1%
 • Government of Singapore (GIC)12 659 9261,1%1,1%
 • Handelsbanken Funds12 392 1901,0%1,0%
 • Paul De Rome1111 095 8120,9%0,9%
 • Total top 25841 563 08070,9%71,0%
 • Övriga12342 030 85029,1%29,0%
 • Totalt1 185 393 930100,0%100,0%
 • 1) Investor AB innehar aktier indirekt
 • 2) Indirekt kontrollerat av Conni Jonsson, Thomas Von Koch, Harry Klagsbrun och Per Franzén
 • 3) Jean Eric Salata innehar aktier indirekt, data verifierad av Monitor per 2023-05-29
 • 4) Christian Sinding innehar aktier indirekt
 • 5) Data verifierad av Monitor per 2022-10-18
 • 6) Data verifierad av Monitor per 2023-10-18
 • 7) Data verifierad av Monitor per 2023-10-18
 • 8) Morten Hummelmose innehar aktier indirekt
 • 9) Data verifierad av Monitor 2023-10-18
 • 10) Data verifierad av Monitor 2023-05-18
 • 11) Data verifierad av Monitor per 2023-10-18
 • 12) Inklusive 1 229 661 C-aktier