EQT AB aktie

Aktieägarstruktur

Tabellen visar de 25 största aktieägarna så som det presenteras i senaste datan (2023-01-31) från Modular Finance - Monitor.

 • AktieägareAntal aktierAktiekapital%Röster%
 • Investor AB1174 288 01614,6%14,7%
 • Bark Partners AB2137 003 31311,5%11,6%
 • Jean Eric Salata3115 906 1289,7%9,8%
 • Marcus Brennecke429 460 5652,5%2,5%
 • Lennart Blecher29 203 5562,4%2,5%
 • Affiliated Managers Group, Inc.528 779 8272,4%2,4%
 • Christian Sinding628 120 0002,4%2,4%
 • Caspar Callerström27 400 0002,3%2,3%
 • Fredrik Åtting725 818 5592,2%2,2%
 • Wallenberg Investments22 766 8011,9%1,9%
 • Andreas Huber822 503 0341,9%1,9%
 • Jan Ståhlberg22 249 8631,9%1,9%
 • Morten Hummelmose921 110 6271,8%1,8%
 • Stefan Glevén19 777 6421,7%1,7%
 • Alecta Pension Insurance18 312 0001,5%1,5%
 • Norges Bank16 728 9861,4%1,4%
 • Kristiaan Nieuwenburg1015 000 0001,3%1,3%
 • Anders Misund1113 888 8901,2%1,2%
 • BlackRock12 745 0041,1%1,1%
 • AMF Pension & Fonder12 528 1211,0%1,1%
 • Paul De Rome1212 395 8121,0%1,0%
 • Capital Group1312 144 2851,0%1,0%
 • Vanguard11 937 2401,0%1,0%
 • Handelsbanken Fonder11 091 7880,9% 0,9%
 • Swedbank Robur Fonder11 056 4010,9%0,9%
 • Åsa Christina Riisberg10 694 4450,9%0,9%
 • Total top 25834 131 07669,9%70,3%
 • Övriga14250 897 44830,1%29,7%
 • Totalt1 185 028 524100,0%100,0%
 • 1) Investor AB innehar aktier indirekt
 • 2) Indirekt kontrollerat av Conni Jonsson, Thomas Von Koch, Harry Klagsbrun och Per Franzén
 • 3) Jean Eric Salata innehar aktier indirekt, data verifierad av Monitor per 2022-10-18
 • 4) Data verifierad av Monitor per 2022-05-23
 • 5) As of closing of the BPEA transaction
 • 6) Christian Sinding innehar aktier indirekt
 • 7) Data verifierad av Monitor per 2022-05-23
 • 8) Data verifierad av Monitor per 2022-07-31
 • 9) Morten Hummelmose innehar aktier indirekt
 • 10) Data verifierad av Monitor per 2022-07-31
 • 11) Anders Misund innehar aktier indirekt, data verifierad av Monitor per 2022-07-31
 • 12) Data verifierad av Monitor per 2022-07-31
 • 13) Data verifierad av Monitor per 2022-09-30
 • 14) Inklusive 8,663,490 C-aktier