Real Assets

EQT Exeter

EQT Exeter in short

  • EUR 10m - EUR 1.0bnInvesteringsintervall
  • 850+Antal fastighetsinvesteringar
  • 300+Antal fastighetsspecialister

En global ledare inom fastighetsinvesteringar

Söker efter investeringsmöjligheter inom value-add real estate

Fokuserar på att leverera hållbara och framtidssäkrade tillgångar och samtidigt kapitalisera på nyckeltrender inom demografi och urbanisering

EQT Exeter skapades genom sammanslagningen mellan EQT:s fastighetsverksamhet och Exeter Property Group under 2021.

EQT Exeter hör till världens största fastighetsinvesterare, med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta logistik-/industrifastigheter, kontor, life science- och bostadsfastigheter. EQT Exeter är en aktiv operatör med nära 40 kontor i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien. EQT Exeter kombinerar lokal verksamhet med global omfattning för att erbjuda överlägsna fastighetslösningar till hyresgäster, och samtidigt erbjuda sina investeringspartners bland branschens bästa value-add-, core-plus och core-avkastningen, vilket framgår av jämförelser med framstående globala benchmarks.

Läs mer om EQT Exeter här.

EQT Exeter team