EQT Foundation

Flyttar fram positionerna för påverkan

EQT Foundation grundades 2019, för att driva EQT:s globala filantropiska aktiviteter, för att vara en förvaltare av EQT:s kultur och värderingar samt för att komplettera bolagets uppdrag att ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

Syfte

EQT Foundation är nära kopplad till EQT:s värderingar, tematiska investerings-expertis och entreprenörsanda. Stiftelsen stöttar lösningar i ett tidigt skede som bidrar till en mer inkluderande och bättre morgondag.

EQT Foundation är strukturellt oberoende i förhållande till EQT och leds av EQT Foundations medlemskommitté, ett upplägg avsett att upprätthålla andan av partnerskap efter börsnoteringen av EQT. EQT-medarbetare med ett djupgående och långvarigt engagemang i bolaget kan bli inbjudna till denna kommitté.

EQT Foundation äger runt 1 procent av aktierna i EQT AB och har rätt att utse en medlem till valberedningen i EQT AB, och på så vis agera som ständig förvaltare av EQT:s kultur och värderingar.

Partnerskap med entreprenörer som påverkar

EQT Foundation stöttar satsningar i tidiga skeden och ideella organisationer, vilket möjliggör entreprenörskap som påverkar. Stiftelsen drar nytta av EQT:s digitala expertis samt AI-plattformen Motherbrain för att hitta entreprenörer från hela världen. EQT Foundation vill hitta och lyfta fram vitala innovationer genom att kanalisera investeringar från sitt nätverk.

Vid beslut om vilka entreprenörer som ska stödjas utvärderar EQT följande:

1. Potentialen för att ha en betydande positiv påverkan i syfte att skapa en mer inkluderande och svalare morgondag

2. Ett förslag på en disruptiv lösning eller en framtagen disruptiv lösning, snarare än en marginell förbättring av en existerande process

3. Ett område eller en sektor där utnyttjandet av EQT:s expertis och nätverk hjälper entreprenören att lyckas

Bidrag och investeringar
Bill & Melinda Gates,
COVID-19 Therapeutics Accelerator

Grant: 1m EUR, May 2020

Molecular Attraction
Grant: 50K Euro, Dec 2020

Living Carbon
Seed-stage Investment, Jan 2021

Patch
Seed-stage Investment, Feb 2021