Digitalisering

Framtidssäkra EQT

Alla branscher påverkas av digital disruption, och även om hastigheten och graden kan variera är den oundviklig och kan i slutänden transformera hela branscher. EQT digitala uppdrag är att säkerställa att EQT, som organisation, såväl som portföljbolagen, är digitala ledare inom sina respektive branscher, nu och i framtiden.

Med strävan efter digitalt ledarskap

Att dra nytta av digital teknik är en avgörande komponent i att framtidssäkra både EQT som organisation och portföljbolagen. Som en del av detta har EQT under de senaste åren gjort betydande investeringar för att bygga upp sin digitala kapacitet och infrastruktur.

EQT vill ta tillvara på nya möjligheter och förverkliga digitaliseringens fulla potential genom att dra nytta av talang, teknologi, data och arbetsmetoder för att...

• Kontinuerligt göra varje EQT-fond till en allt smartare och mer innovativ investerare.
• Stödja EQT-fondernas portföljbolag i deras strävan efter digitalt ledarskap inom sina respektive branscher och marknader.
• Göra EQT:s kundupplevelser och verksamhet ännu snabbare, mer skalbara och mer precisa.
• Säkerställa att EQT driver transformationen av det globala ekosystemet för investeringar.

Integrerad digital kapacitet

EQT Digital består av flera kompetenser som tillsammans tar ägandeskap för digital mognad och nyttjande av teknik inom hela EQT. Detta innefattar såväl den interna verksamheten som hur teknik används under investeringsprocessen.

Teamet inom EQT Digital stöttar också portföljbolagen med en stark övertygelse om att digitalt ledande företag är vinnare idag och likaså imorgon, en övertygelse som stöds av en växande evidensbas. EQT har både en holistisk och systematisk syn på digital teknik samt nödvändig kapacitet för att bedöma tillgångar och driva den digitala transformationen i portföljbolagen.

Digital Business Development

EQT Digital Business Development Team tillhandahåller branschspecifika digitala insikter och stöd och är aktivt under varje steg av en investering, från identifiering och due diligence till transformation och avyttring. EQT Digital Framework ger respektive fondförvaltningsteam, med stöd av investeringsrådgivningsteamen, ett konsekvent förhållningssätt och en verktygslåda för att stödja värdeskapande och för att främja initiativ mellan portföljerna, till exempel inom cybersäkerhet.

Detta team är globalt med lokalt ledarskap fördelat på tre aktiva hubbar i Norden, DACH-regionen och Nordamerika, och är fullt integrerat med investeringsrådgivningsteamen. Team-medlemmarna har erfarenhet av ledande operativa befattningar inom digital tillväxt och IT, och ansvarar för stöd under investeringsprocessen och till portföljbolagen, samt för att upprätthålla ett nätverk av förstklassiga rådgivare, konsulter och leverantörer i alla regioner där EQT är verksamt.

EQT Technology
EQT tror på ”the art of the possible” och har därför en kundcentrisk syn på att integrera teknikens möjligheter, samt att själv tillämpa det man förespråkar till EQT-fondernas portföljbolag. Idag är hela EQT AB Groups verksamhetskritiska infrastruktur molnbaserad och viktiga leverantörer granskas noggrant  utifrån EQT:s policyer.

EQT Technology fokuserar på att möjliggöra automation i hela organisationen och i nästa generations investerartjänster via EQT:s Investor Portal. EQT Technology ansvarar för EQT:s egenutvecklade Artificial Intelligence (AI) plattform, Motherbrain. Teamet består av specialister inom UX (användarupplevelser), mjukvaruutveckling och datavetenskap, för att ytterligare förbättra Motherbrains kapacitet och fortsätta utveckla applikationer för AI inom organisationen.