Digitalisering

Framtidssäkra EQT

Alla branscher påverkas av digital disruption, och även om hastigheten och graden kan variera är den oundviklig och kan i slutänden transformera hela branscher. EQT digitala uppdrag är att säkerställa att EQT, som organisation, såväl som portföljbolagen, är digitala ledare inom sina respektive branscher, nu och i framtiden.

Med strävan efter digitalt ledarskap

Att dra nytta av digital teknik är en avgörande komponent i att framtidssäkra både EQT som organisation och portföljbolagen. Som en del av detta har EQT under de senaste åren gjort betydande investeringar för att bygga upp sin digitala kapacitet och infrastruktur.

EQT vill ta tillvara på nya möjligheter och förverkliga digitaliseringens fulla potential genom att dra nytta av talang, teknologi, data och arbetsmetoder för att...

• Kontinuerligt göra varje EQT-fond till en allt smartare och mer innovativ investerare.
• Stödja EQT-fondernas portföljbolag i deras strävan efter digitalt ledarskap inom sina respektive branscher och marknader.
• Göra EQT:s kundupplevelser och verksamhet ännu snabbare, mer skalbara och mer precisa.
• Säkerställa att EQT driver transformationen av det globala ekosystemet för investeringar.

Integrerad digital kapacitet