EQT AB Group

Inbjudan till presentation av EQT AB:s halvårsrapport 2024

EQT AB:s halvårsrapport offentliggörs torsdagen 18 juli 2024 omkring klockan 07:00. EQT kommer att hålla en telefonkonferens som webbsänds klockan 08:30 för att presentera rapporten på engelska, följt av en frågestund.

En presentation och länk till webbsändningen kommer att finnas tillgänglig här från tidpunkten då halvårsrapporten publiceras.

För att delta per telefon och ställa frågor under telefonkonferensen, vänligen registrera dig här innan telefonkonferensen för att få din personliga kod.

Konferensen kan följas i direktsändning här, där en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
Rickard Buch, Head of Corporate Communications, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo