Private Capital

Private Capital är EQT:s största affärssegment.

Europa & Usa

23%Net IRR
2.6xRealiserad Gross MOIC

Asien

17%Net IRR
2.6xRealiserad Gross MOIC

Private Capital har EUR 49,7 miljarder i avgiftsgenererande förvaltat kapital (AUM) per den 30 september 2022.

Affärssegmentet Private Capital består av sju affärsområden: EQT Private Equity, BPEA EQT, EQT Future, EQT Ventures, EQT Life Sciences, EQT Growth och EQT Public Value. Private Capital har växt snabbt och uppnått en stark avkastning genom åren.

Affärsområden

EQT Private Equity

BPEA EQT

EQT Ventures

EQT Future

EQT Growth

EQT Public Value