Real Assets

EQT Value-Add Infrastructure

Söker infrastrukturtillgångar med potential för operativt värdeskapande

EQT Value-Add Infrastructure in short

  • EUR 500m - EUR 1.0bnInvesteringsintervall
  • 25Antal portföljbolag
  • 87Antal investeringsrådgivare

Söker infrastrukturtillgångar med potential för operativt värdeskapande

Syftesdriven approach för att skapa en positiv påverkan och framtidssäkra företag

EQT Value-Add Infrastructure Advisory Teamet strävar efter att identifiera kontroll- eller samkontrollinvesteringar i medelstora infrastrukturbolag som tillhandahåller kritiska samhällstjänster, är motståndskraftiga i lågkonjunkturer, har stabila kassaflöden och helst kan erbjuda ett visst inflationsskydd.

EQT Vaue-Add Infrastructure stöttar sina portföljbolag genom att tillämpa sin bästa praxis baserade playbook i alla stadier av investeringsprocessen, från förvärv via ägande till exit. EQT:s value creation toolbox, tillsammans med en potentialplan, lednings- och organisationsbedömningar, digital transformation, hållbarhetsinitiativ och periodiska resultatöversikter tillämpas för att hjälpa varje företag att nå sin fulla potential.

Tematiska investeringar

Företag verksamma inom branscher med reglerad infrastruktur, koncessionsbaserad infrastruktur, marknadsdriven infrastruktur eller infrastrukturrelaterade tjänster är idealiska investeringsmål. EQT Value-Add Infrastructures tematiska investeringsstrategi börjar med en kontinuerlig bedömning av riktade sektorer i termer av sektorattraktionskraft och EQT Value-Add Infrastructures vinkel och "passform". Undersektors djupdykning bedömer potentiella teman i termer av en uppsättning önskade egenskaper och värdeskapande hävstänger.

Teamet fokuserar på investeringsmöjligheter inom sektorerna Digital, Energi, Miljö, Transport & Logistik och Social.

Current portfolio

CompanyDirectory

EQT Value-Add Infrastructure team