Private Capital

EQT Public Value

Ett private equity tankesätt till den publika marknaden

EQT Public Value in short

  • Upp till EUR 5.0 miljarder Publika bolag
  • 10Antal portföljbolag
  • 6Antal investeringsrådgivare

En tematisk, aktiv och syftesdriven ägare

Tillämpar en "konstruktivistisk" syn på börsnoterade medelstora företag i norra Europa

EQT Public Value Advisory Team applicerar ett private equity-tillvägagångssätt genom att bygga betydande inflytelserika positioner i publika börsnoterade mid market företag i norra Europa. EQT PVF investerar i högkvalitativa företag som anses vara undervärderade i förhållande till deras underliggande värdeskapande-potential. Centralt inom värdeskapandet är att vara en konstruktivistisk ägare och stödja ledning och styrelse genom att proaktivt identifiera och backa initiativ som företagen kan förverkliga för att skapa hållbart och långsiktigt värde.

The EQT Public Value Advisory Team

EQT Public Value Advisory Team är baserat i Stockholm med fokus på kärnsektorerna Healthcare, Services, TMT och Industriteknik.

EQT Public Value Advisory Team har omfattande investeringserfarenhet, bransch- och sektorexpertis och etablerade nätverk i det lokala näringslivet och de samhällen där det verkar. Med en stark sektorbaserad investeringsstrategi och genom att upprätthålla en local-with-locals-närvaro är teamet starkt positionerat för att skapa värde i portföljbolagen genom aktivt ägande.

EQT Public Value team