About

Historia

Från nordisk till global

Idén att starta ett private equity-bolag, med rötter i Wallenberg-familjens traditioner av ansvarsfullt ägarskap, föddes 1993 under en middag i Gamla Stan i Stockholm. Vid bordet satt Conni Jonsson, som då arbetade på Investor AB, och Investors vd Claes Dahlbäck.

1994

Under loppet av Sveriges moderna historia har familjen Wallenberg varit den familj som haft störst inflytande på landets industrisektor, entreprenörs- och banksektor, delvis genom sitt investmentbolag Investor AB, grundat 1916. Med inspiration från Wallenbergfamiljens filosofi om ansvarsfullt ägarskap fick Conni Jonsson mandat från styrelsen för Investor AB att grunda EQT 1994 med stöd från Investor AB, AEA Investors och SEB. Följande år lanserades EQT:s första fond som riktade in sig på industriföretag i Sverige och dess grannländer.

1999

De kommande åren fortsatte EQT att utöka sin närvaro i Norden och med ett starkt track record av framgångsrika investeringar gjorde EQT sin första större internationella expansion i och med öppnandet av kontoret i München 1999, trots att många kritiker ansåg att EQT skulle hålla sig på sin hemmamarknad. År 2006 hade tiden kommit för att dra sig österut och EQT öppnade sitt kontor i Hongkong.

2007

Under 2007 formulerade EQT vad som redan var en del av bolagets DNA, nämligen dess kärnvärderingar. För på EQT räcker det inte att en medarbetare levererar resultat – personen måste också göra det i enlighet med bolagets värderingar.

EQT har sedan starten utforskat ett antal strategiska initiativ i syfte att komplettera den traditionella private equity-modellen, vissa mer framgångsrikt än andra. Syftet bestod dock: att bygga en skalbar plattform där investeringsstrategierna kan delas och skapa synergier i form av expertis, nätverk och resurser. Efter att ha etablerat ett omfattande nätverk av rådgivare inom olika undersektorer till infrastruktursektorn, var EQT övertygat om att bolagets beprövade affärsmodell kunde tillhandahålla ett annat perspektiv på infrastrukturinvesteringar än vad som fanns på marknaden vid den tidpunkten. Därför fattades beslutet om att formellt lansera affärsområdet Infrastructure 2008, som inledningsvis leddes av tidigare medlemmar i EQT:s nätverk av rådgivare. Etableringen visade sig vara ett viktigt steg i utvecklingen av en multistrategiplattform, som snart därefter utökades med verksamhetsgrenen Credit. 2008 var också det år som EQT öppnade sitt kontor i New York och publicerade sin första årsredovisning i syfte att öka insynen för en bredare grupp av intressenter.

2010

År 2010 accelererade EQT sitt hållbarhetsarbete och undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI). Det var också ungefär vid den här tiden som EQT etablerade sina sektorteam, vilket möjliggjorde en mer avancerad process för att identifiera investeringsmöjligheter i EQT:s prioriterade branscher. Med tiden skulle sektorteamen lägga grunden för den tematiska investeringsstrategi som idag är en viktig differentieringsfaktor för EQT.

2012

I en strävan att öka transparens och underlätta regulatorisk följdriktighet på samtliga nivåer i organisationen, beslutade EQT att förvalta samtliga framtida fonder onshore i Europa från 2012.

Samma år beslutade EQT att lansera en EQT Mid Market-fond efter att bolaget hade sett ett flöde av attraktiva investeringsmöjligheter i medelstora företag som föll utanför ramarna för de större buyout-fondernas mandat. 

2013

I takt med att EQT fortsatte att växa ökade satsningarna på att rekrytera, utveckla och behålla den bästa möjliga talangbasen, och 2013 grundades EQT Academy. Programmet erbjuder strukturerad vidareutbildning för medarbetare på alla nivåer för att ytterligare stärka deras kompetens. Idag anses programmet vara ett av de ledande interna kompetensutvecklingsprogrammen i branschen. Med tiden ökade Partners på EQT kontinuerligt sitt ägande i EQT och 2013 ägde Partnergruppen 81 procent av EQT AB med Investor AB som ägare av de återstående 19 procenten.

2014

In 2014, there was a changing of the guard at EQT as Thomas von Koch was appointed CEO and Conni Jonsson entered the role of full-time working Chairperson. During the following year, EQT’s Digital team was established with the dual function of accelerating EQT’s digital capabilities and supporting portfolio companies with digital expertise and more efficient ways of working. Later in 2015, the multi-strategy platform was further broadened with the introduction of the Real Estate business line (combinated with Exeter Property Group in 2021) followed by EQT Ventures in 2016.

2017

År 2017 tog EQT nästa steg i att framtidssäkra sin fondförvaltning genom etableringen av en hub i Luxemburg för framtida fonddomiciliering. Under 2018 expanderade multistrategiplattformen ytterligare i och med lanseringen av affärsområdet EQT Public Value. I samband med att EQT firade sitt 25-årsjubileum 2019 utsågs Christian Sinding till vd och Managing Partner.

2019

Samma år, 2017, den 24 september, påbörjade EQT AB ett nytt kapitel i sin historia genom börsnoteringen på Nasdaq Stockholm. Börsnoteringen har stärkt EQT AB:s finansiella muskler och skapat nya möjligheter för fortsatta investeringar och global skalbarhet för EQT:s varumärke och dess plattform. Vidare bidrar den publika miljön till en mer transparent och öppen bolagsstyrningsstruktur för EQT och dess intressenter, vilket är i linje med bolagets värderingar.