Life at EQT

EQT Academy

EQT Academy är ett viktigt verktyg för att vårda EQT:s kultur och värderingar och samtidigt erbjuda vidareutbildning för samtliga faser i karriären och verksamhetens alla funktioner, med fokus på de kompetenser som är relevanta för respektive medarbetares utveckling.

Formar nästa generations ledare

Framgångsrik exekvering drivs av högpresterande team och skickliga ledare. Om du brinner för att utvecklas och ständigt lära dig nya saker kommer du att trivas på EQT. På EQT ger vi medarbetarna ansvar och förtroende tidigt i deras karriär. Våra team består av en blandning av erfarna ledare och unga rådgivare som alla har olika expertis men samma nyfikenhet och fokus på att optimera resultat på bästa sätt.

Kontinuiteten i verksamheten är beroende av skickliga ledare i alla delar av organisationen som är redo att avancera vid rätt tillfälle. Därför är det avgörande att vi inte bara utvecklar kompetensen och kvalifikationerna hos våra högpresterande medarbetare utan även hos den verkställande ledningen, samt deras ansvarskänsla, beslutsfattande och förmåga till att ge feedback.

Våra medarbetare är handlingskraftiga entreprenörer. Om du tror på något och vill förverkliga det – få det att hända!

Karriärvägar

Det finns en utvecklingsplan för alla medarbetare oavsett verksamhetsområde på EQT.

Ingångsnivån för en investeringsrådgivare är Associate. Från Associate befordras man till Vice President, Director, Managing Director och slutligen Partner.

Om man börjar på EQT:s Digital team, Client Relations & Capital Raising eller andra Centralt Team ser karriärvägen annorlunda ut, beroende på funktionen. Det vanligaste är att man börjar som Associate inom sitt område för att sedan gå vidare till Manager, Director och Managing Director.

EQT logo