EQT AB aktie

Aktiekapitalets utveckling

Tabellen visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital

 • Datum HändelseAntal AktierFörändringi antal stamaktierFörändringi antal C-aktierAntalstamaktier efter transaktionenAntal C-aktier efter transaktionenAktiekapital (SEK)FörändringTotalt
 • 2019-09-24Nyemission i samband med Erbjudandet86 634 900-952 983 900-8 663 49095 298 390
 • 2019-11-14Nyemission inom ramen för EQT Share Program-8 663 490952 983 9008 663 490866 34996 164 739
 • 2021-04-08Nyemission133 296 240-986 280 1408 663 4903 329 62499 494 363
 • 2022-01-03Nyemission27 548 384-993 828 5248 663 490754 838,40100 249 201,40
 • 2022-10-19Nyemission3191 200 000-1 185 028 5248 663 49019 120 000119 369 201,40
 • 2023-03-31Omvandling av C-aktier till stamaktier365 406- 365 4061 185 393 9308 298 084-119 369 201,40
 • 2023-06-21Indragning av C-aktier och fondemission4-- 7 068 4231 185 393 9301 229 661-119 369 201,40
 • 1) Betalt med apportegendom som upptogs till 6,785,107,787.20 kronor i bolagets balansräkning, vilket motsvarar cirka 203.78 kronor per aktie. Syftet var att säkerställa leverans av aktier i enlighet med de skyldigheter som anges i köpeavtalen avseende kombinationen med Exeter Property Group.
 • 2) Betald genom kvittning av fordran uppgående till cirka 3 489 345 219,41 kronor, motsvarande en teckningskurs om cirka 462,26 kronor per aktie. Syftet med kvittningsemissionen var att säkerställa leverans av aktier i enlighet med de förpliktelser som anges i köpeavtalet avseende kombinationen med LSP.
 • 3) Betalt med apportegendom som upptogs till 38 450 320 000 kronor i bolagets balansräkning, vilket motsvarar 201,10 kronor per aktie. Syftet var att säkerställa leverans av aktier i enlighet med de skyldigheter som anges i köpeavtalet avseende förvärvet av Baring Private Equity Asia.
 • 4) Genom indragningen så minskade aktiekapitalet med 706 842,30 SEK, genom den simultana fondemissionen så återställdes aktiekapitalet och förblev oförändrat.