EQT AB aktie

Aktiekapitalets Utveckling

Tabellen visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital

  • Datum HändelseAntal AktierFörändringi antal stamaktierFörändringi antal C-aktierAntalstamaktier efter transaktionenAntal C-aktier efter transaktionenAktiekapital (SEK)FörändringTotalt
  • 2019-09-24Nyemission i samband med Erbjudandet86 634,900-952,983,900-8,663,49095,298,390
  • 2019-11-14Nyemission inom ramen för EQT Share Program-8 663,490952,983,9008,663,490866,34996,164,739
  • 2021-04-08Nyemission133 296,240-986,280,1408,663,4903,329,62499,494,363
  • 2022-01-03Nyemission27,548,384-993,828,5248,663,490754 838,40100 249 201,40
  • 2022-10-19Nyemission3191 200 000-1 185 028 5248 663 49019 120 000119 369 201,40
  • 1) Betalt med apportegendom som upptogs till 6,785,107,787.20 kronor i bolagets balansräkning, vilket motsvarar cirka 203.78 kronor per aktie. Syftet var att säkerställa leverans av aktier i enlighet med de skyldigheter som anges i köpeavtalen avseende kombinationen med Exeter Property Group.
  • 2) Betald genom kvittning av fordran uppgående till cirka 3 489 345 219,41 kronor, motsvarande en teckningskurs om cirka 462,26 kronor per aktie. Syftet med kvittningsemissionen var att säkerställa leverans av aktier i enlighet med de förpliktelser som anges i köpeavtalet avseende kombinationen med LSP.
  • 3) Betalt med apportegendom som upptogs till 38 450 320 000 kronor i bolagets balansräkning, vilket motsvarar 201,10 kronor per aktie. Syftet var att säkerställa leverans av aktier i enlighet med de skyldigheter som anges i köpeavtalet avseende förvärvet av Baring Private Equity Asia.