Om

Statement of Purpose

EQT är en syftesdriven global investeringsorganisation som fokuserar på strategier för aktivt ägande, samtidigt som vi ansvarsfullt investerar i, äger och utvecklar företag och fastigheter. Enligt EQT:s bolagsordning ska EQT sträva efter att bedriva sin verksamhet på ett sätt som framtidssäkrar företag och har en positiv påverkan med allt vi gör.

EQT har ett varaktigt engagemang i att investera ansvarsfullt och har sedan starten haft en flerpartsansats baserat på det ursprungliga konceptet vi haft sedan EQT grundades 1994: att bidra med ”mer än kapital”. Detta koncept genomsyrar fortfarande det grundläggande tankesätt som definierar EQT och vår aktiva ägarmodell. Med en entreprenörsanda och passion för att framtidssäkra företag, fortsätter EQT att verka i enlighet med den långsiktiga ägarfilosofi som den svenska Wallenbergfamiljen representerar.

Idag är EQT en differentierad och global investeringsorganisation med en snart tre decennier lång historia av att ansvarsfullt investera i, äga och utveckla företag och fastigheter. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt, kombinerat med välgrundade värderingar och en djupt förankrad kultur, har EQT-fonderna ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografier, sektorer och strategier. Vi skapar detta genom att göra verklig skillnad: EQT har i genomsnitt ökat portföljbolagens intäkter per år med 18 procent, EBITDA med 24 procent och antalet anställda med 13 procent, under de senaste fem åren.

I takt med att EQT vuxit har vår filosofi förankrats allt djupare i EQT:s sätt att göra affärer. Genom att ta en aktiv roll och arbeta nära ledningsgrupper och styrelser stöttar EQT sina företag och fastigheter med konkret styrning och expertis från såväl EQT-plattformen som EQT:s globala nätverk av rådgivare. Att bidra med både kapital och kompetens utgör kärnan i EQT:s aktiva ägarmodell och den är svår att replikera. Det gör det möjligt för oss att skapa attraktiv avkastning till EQT-fondernas investerare samt att ha en positiv påverkan som kvarstår även efter EQT-fondernas ägarperiod.

Att axla rollen som aktiv ägare sker inte över en natt. Det kräver förtroende från många olika intressenter och ett sådant förtroende förtjänas över tid. På EQT har vi alltid varit beroende av vårt existensberättigande för att kunna genomföra vårt uppdrag. Det har inneburit en kontinuerlig strävan efter att förtjäna och bibehålla förtroendet hos en bred bas av intressenter såsom portföljbolagens medarbetare och kunder, fondinvesterare, fackförbund, media samt politiker – och sedan börsnoteringen, även EQT AB:s aktieägare.

Framöver kommer vi att utveckla EQT och våra investeringar så att de kan blomstra och vara hållbara. Vi gör detta genom att främja hållbara processer och rättvisa affärsmetoder samt genom att säkerställa att ledarskap hålls ansvarigt. Vi tror att detta kommer att säkerställa att EQT, på lång sikt, förblir framgångsrikt och relevant för sina investerare och samhället i stort.

EQT logo