Real Assets

Real Assets är EQT:s näst största affärssegment.

EQT Infrastructure

19%Net IRR
2.3xRealized Gross MOIC

EQT Exeter

23%Net IRR
2.4xRealized Gross MOIC

Real Assets har EUR 42,6 miljarder i avgiftsgenererande förvaltat kapital (AUM) per den 30 september 2022.

Affärssegmentet Real Assets består av tre affärsområden: EQT Value-Add Infrastructure, EQT Active Core Infrastructure och EQT Exeter. Affärssegmentet Real Assets har växt snabbt och uppnått stark avkastning sedan den första fonden inom affärsområdet EQT Infrastructure lanserades 2008.