Private Capital

EQT Private Equity

Fokus på Healthcare, Teknik, Services och Industriteknik som kärnsektorer.

EQT Private Equity in short

  • EUR 200m - EUR 1.6bnInvesteringsintervall
  • 57Antal portföljbolag
  • 145Antal investeringsrådgivare

På jakt efter högkvalitativa företag

Tematisk investeringsstrategi med transformation som kärna

EQT Private Equitys Advisory Team har omfattande investeringserfarenhet, bransch- och sektorexpertis samt etablerade nätverk i det lokala näringslivet och de samhällen där det verkar. Med en stark sektorbaserad investeringsstrategi och genom att upprätthålla en local-with-locals-närvaro är teamet unikt positionerat för att analysera företag och marknader där de är verksamma, samt utveckla proprietära investeringsmöjligheter.

The EQT Private Equity Advisory Team

Teamets operativa tillvägagångssätt kombineras med en tydlig EQT-vinkel på varje investeringsmöjlighet som drar nytta av styrkorna i EQT:s plattform för att driva tillväxt, konsolidering av branscher, strukturell förändring och driva hållbarhet samt digitalisering. Dessa är några av de viktigaste fördelarna vid utvärdering av investeringsmöjligheter och vid bevakning av utvecklingen i portföljbolagen.

Current portfolio

CompanyDirectory

EQT Private Equity team