Real Assets

EQT Exeter

  • Offices40

Ward Fitzgerald

Partner and Head of EQT Exeter
830+ Consummated real estate investments
260Experienced professionals

En global ledare inom fastighetsinvesteringar

Söker efter investeringsmöjligheter inom value-add real estate

Fokuserar på att leverera hållbara och framtidssäkrade tillgångar och samtidigt kapitalisera på nyckeltrender inom demografi och urbanisering

  • En operativ och vertikalt integrerad förvaltningsmodell

  • Överlägsna fastighetslösningar och investeringsresultat