Real Assets

Real Assets är EQT:s näst största affärssegment.

Nyckelvärden

15%Net IRR
2.4xRealiserad Gross MOIC

Real Assets har EUR 37,4 miljarder i avgiftsgenererande förvaltat kapital (AUM) per den 30 juni 2021.

Affärssegmentet Real Assets består av två affärsområden: EQT Infrastructure och EQT Exeter. Affärssegmentet Real Assets har växt snabbt och uppnått stark avkastning sedan den första fonden inom affärsområdet EQT Infrastructure lanserades 2008.