Real Assets

Real Assets är EQT:s näst största affärssegment.

Nyckelvärden

15%Net IRR
2.4xRealiserad Gross MOIC

Real Assets har EUR 39,5 miljarder i avgiftsgenererande förvaltat kapital (AUM) per den 31 december 2021.

Affärssegmentet Real Assets består av två affärsområden: EQT Infrastructure och EQT Exeter. Affärssegmentet Real Assets har växt snabbt och uppnått stark avkastning sedan den första fonden inom affärsområdet EQT Infrastructure lanserades 2008.


Prenumerera

Prenumerera på EQT:s press releaser, regulatoriska press releaser och updates.

Typ av nyheter
Preferred language
EQT logo
En syftesdriven global investeringsorganisation
© EQT AB 2021. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180