Real Assets

Real Assets är EQT:s näst största affärssegment.

EQT Infrastructure

19%Net IRR
2.3xRealiserad Gross MOIC

EQT Exeter

23%Net IRR
2.4xRealiserad Gross MOIC

Real Assets har EUR 42,6 miljarder i avgiftsgenererande förvaltat kapital (AUM) per den 30 september 2022.

Affärssegmentet Real Assets består av tre affärsområden: EQT Value-Add Infrastructure, EQT Active Core Infrastructure och EQT Exeter. Affärssegmentet Real Assets har växt snabbt och uppnått stark avkastning sedan den första fonden inom affärsområdet EQT Infrastructure lanserades 2008.


Prenumerera

Prenumerera på EQT:s press releaser, regulatoriska press releaser och updates.

Typ av nyheter
Preferred language
EQT logo
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180