EQT AB Group

EQT ingår partnerskap med Nobel Prize Outreach för att skapa globalt engagemang kring viktiga samhällsutmaningar

Utifrån sin gemensamma nordiska värdegrund och starka engagemang i samhällsviktiga frågor har EQT AB (“EQT”) och Nobel Prize Outreach idag ingått ett globalt partnerskap för att skapa tvärsektoriell dialog i frågor som är avgörande för världen och framtiden.

EQT grundades 1994 i Stockholm och har sedan starten drivits av övertygelsen att hållbarhet är en bra affär. I närmare 30 år har EQT skapat värde både till investerare och till samhället i stort genom att driva transformativ förändring inte bara i portföljbolagen utan även i de sektorer som företaget verkar inom.

Idag meddelar EQT att bolaget ansluter sig till en utvald grupp av Nobel International Partners och att företaget i den rollen kommer att bidra till att dela kunskap, vetenskap och forskning genom att uppmuntra till tvärvetenskapligt utbyte med Nobelpristagare.

“För EQT är det viktigt att bidra till diskussion, och ännu viktigare att bidra till handling, i frågor som är avgörande för vår gemensamma framtid. Genom detta partnerskap och tillsammans med våra medarbetare, vårt stora nätverk och utifrån vår ständiga strävan att framtidssäkra företag, kan vi utmana status quo och bidra till att lösa viktiga samhällsfrågor”, säger Conni Jonsson, grundare och styrelseordförande i EQT. ”EQT ser fram emot att engagera människor och organisationer världen över i tvärdisciplinära samtal med Nobelpristagare och andra representanter från vetenskapen. Genom vårt partnerskap med Nobel Prize Outreach kommer vi att kunna belysa vikten av att beslut fattas baserat på fakta och vetenskap, stimulera dialog mellan olika samhällssektorer och inspirera unga till utbildning och lärande.”

“Nobel Prize Outreach välkomnar EQT som del i en utvald grupp av Nobel International Partners. Utbildning, klimatförändringar, hälsofrågor och digitalisering utgör stora utmaningar för oss alla och särskilt för den yngre generationen. Vårt partnerskap kommer att ge studenter, världsledande forskare och tankeledare från olika discipliner möjlighet till dialog med några av världens mest framstående tänkare till mänsklighetens största nytta”, säger Laura Sprechmann, VD för Nobel Prize Outreach.

Nobel International Partner Program drivs av Nobel Prize Outreach, som sprider Nobelpriset till miljontals människor runt om i världen genom inspirerande events, digitala medier, utställningar och aktiviteter kopplade till Alfred Nobels arv och de framsteg som Nobelpristagarna möjliggjort. EQT vill med detta partnerskap inspirera till mer innovativt tänkande och givande diskussioner, framför allt mellan investerare, studenter och de yngre generationerna. Genom att engagera olika grupper till gemensamt utbyte av idéer och information kan EQT bidra till att hitta lösningar på de stora utmaningar som världen står inför.

I rollen som Nobel International Partner kommer EQT att under flera år samarbeta med Nobel Prize Outreach för att skapa dialog kring våra största utmaningar – framtidens utbildning, hållbarhet, digitalisering och mångfald inom vetenskapen, bland annat – med studenter, Nobelpristagare, tankeledare och samhället i stort. Under 2023 kommer EQT att delta på aktiviteter inom ramen för Nobel Prize Outreach i Sverige, Brasilien, USA och Korea.

Kontakt

EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334
EQT logo