Motherbrain

Dedikerade till att transformera branschen

Teamet bakom EQT:s Motherbrain transformerar det digitala sättet att tänka inom private equity-branschen, för att skapa en unik konkurrenskraft åt EQT genom att utnyttja big data och maskininlärning.

Dra nytta av data

Motherbrain lanserades 2016 som en plattform för att göra processer helt datadrivna och för att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna i teknik-start-ups. Eftersom tusentals start-ups grundas varje dag kan ingen människa utvärdera allihop.

Idag har ett stort antal potentiella investeringar som har identifierats med hjälp av Motherbrain och utvärderats av EQT Ventures, vuxit till potentiella investeringar för EQT Growth, vilket skapar en förlängning till resten av EQT-plattformen.

Motherbrain följer ett företags livscykel snarare än en transaktionscykel som tar slut när en fond avyttras. Motherbrain visualiserar och tillgängliggör data och bygger på så sätt upp en koncerngemensam databas och kollektiva algoritmer. Det i sin tur ger strukturella konkurrensfördelar, eftersom EQT kan fatta snabbare och bättre underbyggda beslut.

Marknadsanalys och uppföljning
EQT använder sig av sofistikerad teknik  i similaritets-modellerna. Motherbrain tillhandahåller flertalet verktyg för att analysera jämförbara bolag och konkurrenter samt identifiera tilläggsförvärv och analysera möjligheter på marknaden för företagstransaktioner.

Expert- och talangidentifiering
Motherbrain kombinerar externa datapunkter med företagsdata och 140 000 unika samband som laddats upp av EQT:s medarbetare.

Mätetal och True Benchmarking
Motherbrains mest framgångsrika funktion för att samla in nyckeltal är dess automatiska note parser. Med hjälp av funktionen samlar EQT in kritiska mätetal utan att ändra användarbeteendet.