Aktieägare

Bolagsstyrning

EQT AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm.

Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport som upprättas årligen i samband med årsredovisningen. Bolagets bolagsstyrningsrapport upprättas i enlighet med Koden och årsredovisningslagen.

Bolagsordning

Ledning


 • Christian Sinding

  CEO and Managing Partner

  Christian Sinding

  Position
  VD och Managing Partner sedan januari 2019. Anställd inom EQT sedan 1998

  Andra befattningar
  Styrelseledamot i Vidsjaa AS, Baggins AG och EQT Partnership Association

  Tidigare befattningar
  Styrelseledamot i XXL ASA

  Aktieägande i bolaget
  28 120 000 aktier direkt och indirekt

  Utbildning
  Kandidatexamen i Commerce, with Distinction, University of Virginia 1994

  Erfarenhet
  Christian Sinding började på EQT Partners 1998 och kom då närmast från AEA Investors Inc., ett ledande amerikanskt private equity-bolag. Innan dess arbetade Christian som analytiker hos Bowles Hollowell Conner & Co. investment bankers i USA.

  Christian har arbetat på EQT Partners kontor i Stockholm, München och Köpenhamn och var ansvarig över etablerandet av Oslo-kontoret 2007. Han har varit drivande i ett antal investeringar inklusive Plantasjen, Symrise, Gambro, Vaasan & Vaasan, Findus, ISS, XXL och InFiber.

  Christian ingår i EQTs Executive Committee och är styrelseordförande för Equity Partners investeringskommitté.

  • Född
   1972
  • Nationalitet
   Norsk
  • Anställd sedan
   1998

 • Caspar Callerström

  Deputy CEO and COO

  Caspar Callerström

  Position
  Vice VD. COO sedan februari 2017. Anställd inom EQT sedan 1997

  Andra befattningar
  Styrelseordförande i EQT Partners Aktiebolag, Brookite Real Estate 2 AB, Brookite Infrastructure 4 AB och Brookite Equity 8 AB. Styrelseledamot i Kramerica Industries AB och EQT Partnership Association.

  Aktieägande i bolaget
  27 400 000 aktier

  Tidigare befattningar
  Styrelseledamot i Scandic Hotels Aktiebolag, Scandic Hotels Group AB, Scandic Hotels Holding AB och Balder Sunstorm AB. Styrelsesuppleant i Trill Capital AB.

  Utbildning
  Studier i finansiell ekonomi och international business vid Handelshögskolan i Stockholm

  Erfarenhet
  Caspar Callerström började på EQT samtidigt som han studerade vid Handelshögskolan i Stockholm. Från 2007 till 2013 var Caspar Head of EQT Equity i Stockholm. Han var samtidigt medlem i Equity Partners Investeringskommitté.

  • Född
   1973
  • Nationalitet
   Svensk
  • Anställd sedan
   1997

 • Lennart Blecher

  Head of Real Assets Advisory Team, Chairperson of EQT Exeter

  Lennart Blecher

  Position
  Vice Managing Partner sedan augusti 2013. Head of Real Assets rådgivningsteam sedan januari 2015. Anställd inom EQT sedan 2007.

  Andra befattningar
  Styrelseledamot i Volito Aktiebolag, Volito Fastigheter Aktiebolag, Volito Industri Aktiebolag och Nordkap Holding AB

  Tidigare befattningar
  Vice styrelseordförande i Falcon Private Bank. Styrelseledamot i Volito Aviation Aktiebolag

  Aktieägande i bolaget
  29 203 556 aktier direkt och indirekt

  Utbildning
  Juristexamen från Lunds universitet. Studier vid Academy of American and International Law vid University of Dallas

  Erfarenhet
  Innan Lennart Blecher började på EQT Partners så var han mellan 2004 och 2007 VD och Senior Banker på investmentbanken Unicredit/HypoVereinsbank i München.

  Mellan åren 2002 och 2004 arbetade Lennart som Managing Director på GE Commercial Finance i London.

  Från 1987 till 2002, hade han flertal positioner inom ABB koncernen i Zurich, såsom General Counsel för ABB Financial Services Group, President och Affärsområdeschef för ABB Structured Finance och ABB Equity Ventures.

  Lennart är medlem i EQT Executive Committee och är Styrelseordförande för Infrastructure Partners Investment Committee.

  • Född
   1955
  • Nationalitet
   Svensk
  • Anställd sedan
   2007

 • Per Franzén

  Head of Private Capital and Deputy Managing Partner

  Per Franzén

  Position
  Head of Private Capital and Deputy Managing Partner. Anställd inom EQT sedan 2007.

  Andra befattningar
  Ordförande i Equity Partners Investment Committee. Styrelseledamot i Anticimex, Independent Vetcare Limited, Bark Partners AB, Lago Invest, Lago Holding.

  Tidigare befattningar
  Styrelseledamot i Academedia, Duni, Securitas Direct, SSP, Automic, Evidensia, IFS och Eton.

  Aktieägande i bolaget
  27 596 291 aktier indirekt via Bark Partners AB

  Utbildning
  Masterexamen i Economics och Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm, med utbytesstudier vid University of St Gallen i Schweiz.

  Erfarenhet
  Per har jobbat på EQT i Stockholm och i München och har varit en del av i ett antal investeringar bl.a. IFS, Automic, SSP, Academedia, Securitas Direct, IVC, Anticimex, Eton, Duni, Karo Pharma och Piab.

  • Född
   1976
  • Nationalitet
   Svensk
  • Anställd sedan
   2007

 • Ward Fitzgerald

  Partner and Head of EQT Exeter

  Ward Fitzgerald

  Position
  Partner and Head of EQT Exeter since April 2021

  Other assignments
  Board member for Jefferson Hospital, The Ehlers Danlos Society, The Papal Foundation, The National Centre for Padre Pio, and the Business Advisory Council at the University of Notre Dame

  Previous assignments
  Chief Executive Officer and Senior Managing Principal of Exeter Property Group. Senior Management at Rouse/Liberty Property Trust. Board member of the Handmaids of the Sacred Heart, Fields Design and Development Committee Notre Dame Academy in Villanova, Real Estate Board for the Archdiocese of Philadelphia, the Board of Trustees and Hall of Fame for LaSalle College High School

  Shareholding in the company
  23 203 640 aktier (med familj)

  Education
  MBA from Harvard Business School and BA in Business Administration from the University of Notre Dame.

  Experience
  Prior to Exeter, Ward began as a senior management team member with Rouse/Liberty Property Trust, a $7B publicly traded office and industrial REIT, which he helped take public in 1994. Ward has held the position of Chief Executive Officer and Senior Managing Principal of Exeter Property Group since the firms founding in 2006.

  • Född
   1963
  • Nationalitet
   Amerikan
  • Anställd sedan
   2021

 • Bahare Haghshenas

  Global Head of Sustainable Transformation

  Bahare Haghshenas

  Position
  Global Head of Sustainable Transformation

  Andra befattningar
  -

  Aktieägande i bolaget
  799 C-aktier

  Tidigare befattningar
  -

  Utbildning
  BS. Social Science från Mittuniversitet i Sverige och en mini MBA från University of Chicago Booth School of Business i Storbrittanien.

  Erfarenhet
  Bahare var tidigare partner på Deloitte och verkställande direktör på Acacia, Deloittes Sustainability Innovation Hub. Hon var drivkraften bakom att skapa Deloitte Danmarks kommersiella plattform med hållbarhet som grund för strategi och innovation. Hon har mer än 15 års erfarenhet inom området strategi, innovation och hållbarhet samt att lösa komplexa samhällsutmaningar och leverera strategier och innovativa affärsmodeller.

  • Född
   1979
  • Nationalitet
   Svensk
  • Anställd sedan
   2021

 • Kim Henriksson

  CFO

  Kim Henriksson

  Position
  CFO sedan oktober 2018

  Andra befattningar
  Styrelseledamot i EQT Partners Aktiebolag, Altia Oyj och Nokkila Konsult & Förvaltnings Aktiebolag

  Aktieägande i bolaget
  225 000 aktier och 28 004 C-aktier

  Tidigare befattningar
  Delägare och styrelseledamot i Access Partners Oy. Executive Vice President och CFO i Munksjö Oy.

  Utbildning
  Masterexamen i Ekonomi från Hanken Svenska Handelshögskolan

  Erfarenhet
  Kim började sin karriär på Morgan Stanley 1994 och lämnade det nordiska M&A-teamet som Managing Director 2008. Mellan 2010 och 2015 var Kim CFO på Munksjö. Han kommer närmast från en position som Partner och Corporate Finance rådgivare hos Access Partners.

  • Född
   1968
  • Nationalitet
   Finsk och svensk
  • Anställd sedan
   2018

 • Morten Hummelmose

  Head of Client Relations and Capital Raising Advisory Team, Partner

  Morten Hummelmose

  Position
  Partner och Head of Client Relations and Capital Raising advisory team sedan januari 2021. Anställd inom EQT sedan 2006.

  Andra befattningar
  Styrelseledamot i Pas Normal Studios

  Aktieägande i bolaget
  27 110 627 aktier

  Utbildning
  Magisterexamen i ekonomi från Köpenhamns universitet och magisterexamen i i ekonomi från University of London.

  Erfarenhet
  Innan Morten kom till EQT Partners arbetade han som direktör på Enskilda Securities (2001-2006) avdelning för företagsekonomi i Köpenhamn. Innan dess arbetade Morten på Goldman Sachs International (1998-2001) i London och Aros Securities (1995-1998) (nu Nordea) i Köpenhamn.

  • Född
   1971
  • Nationalitet
   Dansk
  • Anställd sedan
   2006

 • Anna Wahlström

  Global Head of Human Resources

  Anna Wahlström

  Position
  Global Head of Human Resources sedan oktober 2017. Anställd inom EQT sedan 2013

  Andra befattningar

  Styrelseledamot i Inannut AB

  Aktieägande i bolaget
  433 335 aktier

  Utbildning
  Masterexamen i samhällsvetenskap med inriktning sociologi från Uppsala universitet

  Erfarenhet
  Innan Anna började på EQT var hon vd på Propell, en rekryteringsbyrå som hon grundade 2004 tillsammans med Investor och Novare. Innan dess arbetade hon som HR-konsult för Investors HR-företag Novare i fyra år. Tidigare i sin karriär arbetade Anna med projektledning och HR på StepStone.

  • Född
   1976
  • Nationalitet
   Svensk
  • Anställd sedan
   2013

Styrelsens rekommendation

Styrelsen rekommenderar att varje medlem av Executive Committee (som inte redan har ett sådant innehav) över en treårsperiod förvärvar aktier i EQT AB motsvarande minst ett års grundlön, före skatt och exkluderande annan ersättning.


 • Valberedning

  Medlemmar
  • Ordförande (utsedd av Investor AB)
   Jacob Wallenberg
  • utsedd av Bark Partners AB
   Harry Klagsbrun
  • appointed by Lennart Blecher
   Kine Burøy-Olsen
  • appointed by Alecta
   Magnus Billing
  • Chairperson of the Board of EQT AB
   Conni Jonsson

  Per 31 augusti 2020 representerade de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tillsammans cirka 38 procent av röstetalet för samtliga aktier i EQT AB.

  Aktieägare som önskar lämna förslag till EQT AB:s valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

  E-post: nomination.committee@eqtgroup.com

  Brev:
  EQT AB
  Att: Valberedningen
  Box 16409
  103 27 Stockholm

  Årsstämman i EQT AB kommer att hållas onsdagen den 2 juni 2021. Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman 2021, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till valberedningen senast den 7 april 2021.

  EQT Partnership Association är en ideell förening i vilken vissa Partners är medlemmar. EQT Partnership Associations syfte är att agera som förvaltare av Stiftelsen EQT Foundation och bevara partnerskapskänslan och EQT AB:s värderingar inom EQT AB-koncernen.

  I enlighet med principerna för utseende av valberedningen som antogs av årsstämman 2020 ska ledamöterna i EQT AB:s valberedning utses av de fyra största aktieägarna i Bolaget, eller de tre största aktieägarna i Bolaget och Stiftelsen EQT Foundation om ingen av de fyra största aktieägarna är Stiftelsen EQT Foundation eller en medlem i EQT Partnership Association. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.

  Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till årsstämman 2021.

  Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer, principerna för valberedningen samt val av revisor, styrelseordförande och styrelseledamöter.

  Valberedningen för EQT AB inför årsstämman 2021 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2020.


 • Revisionsutskott

  Bolaget har ett revisionsutskott bestående av fyra medlemmar.

  Medlemmar
  • Ordförande
   Gordon Orr
  • medlem
   Conni Jonsson
  • medlem
   Johan Forssell
  • medlem
   Diony Lebot

  Bolaget har ett revisionsutskott bestående av fyra medlemmar: Gordon Orr (ordförande), Conni Jonsson, Johan Forssell och Diony Lebot. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, övervaka hanteringen av närståendetransaktioner, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av upphandling av revisorstjänster samt i samband med bolagsstämmans beslut om revisorsval.

  På uppdrag revisionsutskottet övervakar Diony Lebot arbetet i Cyber and Information Steering Committee.


 • Ersättningsutskott

  Bolaget har ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar.

  Medlemmar
  • Ordförande
   Margo Cook
  • medlem
   Conni Jonsson
  • medlem
   Marcus Wallenberg

  Bolaget har ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar: Margo Cook(ordförande), Conni Jonsson och Marcus Wallenberg. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare.

  Ersättningskommittén har också i uppdrag att granska och utvärdera bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, efterlevnaden av de riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman samt bolagets nuvarande ersättningsnivåer- och strukturer.


 • Hållbarhetsutskott

  Bolaget har ett hållbarhetsutskott som består av tre medlemmar.

  Medlemmar
  • Ordförande
   Nicola Kimm
  • medlem
   Conni Jonsson
  • medlem
   Margo Cook

  Bolaget har ett hållbarhetsutskott som betsår av tre medlemmar: Nicola Kimm (ordförande), Conni Jonsson och Margo Cook. Hållbarhetsutskottett är det första hållbarhetsåtagandet på styrelsenivå på den privata investeringsmarknaden. Genom möten kvartalsvis kommer kommittén att formalisera den pågående diskussionen mellan ledning och styrelse för att utmana företagets hållbarhetsstrategi i en miljö som ständigt utvecklas.

EQT logo

Prenumerera

Prenumerera på EQT:s press releaser, regulatoriska press releaser och updates.

Typ av nyheter
Preferred language
EQT logo
En syftesdriven global investeringsorganisation
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180