30 maj 2023

EQT AB:s årsstämma 2023


EQT AB:s årsstämma 2023 genomförs tisdag 30 maj 2023 in Stockholm, Sweden

Årsstämma

EQT AB:s årsstämma 2023

EQT AB:s årsstämma 2023 kommer att hållas tisdag 30 maj 2023 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till EQT AB:s styrelse. Förslag ska ha inkommit till EQT AB senast den 11 april 2023.

EQT AB
Att: Styrelseordförande
Box 16409
103 27 Stockholm
agm@eqtgroup.com


Prenumerera

Prenumerera på EQT:s press releaser, regulatoriska press releaser och updates.

Typ av nyheter
Preferred language
EQT logo
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180