Årsstämma 2023

EQT AB:s årsstämma 2023


EQT AB:s årsstämma 2023 genomförs tisdag 30 maj 2023 i Stockholm, Sverige

Årsstämma

EQT AB:s årsstämma 2023

EQT AB:s årsstämma 2023 kommer att hållas tisdag 30 maj 2023 på Sergel Hub, Sveavägen 10 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till EQT AB:s styrelse. Förslag ska ha inkommit till EQT AB senast den 11 april 2023.

EQT AB
Att: Styrelseordförande
Box 16409
103 27 Stockholm
agm@eqtgroup.com