1 juni 2022 kl. 16.00

EQT AB Årsstämma 2022


Här återfinns kallelse och övriga handlingar till årsstämman.

Deltagande och röstning online
Den som väljer att delta i, och rösta på, årsstämman online måste anmäla sig senast onsdag 25 maj 2022. Privatpersoner med BankID ombeds i första hand att anmäla sig genom att klicka här och följa instruktionerna. Aktieägare kan också anmäla sig via e-post till proxy@computershare.se (med referens ”EQT AGM 2022”), med post till Computershare AB, “EQT AGM 2022”, Box 5267, 102 46 Stockholm, eller via telefon till Computershare AB, 08 46 00 73 80. Ytterligare instruktioner finns i kallelsen till årsstämman.

Förhandsröstning
Den som väljer att förhandsrösta ska anmäla sig genom att avge sin förhandsröst så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast tisdag 31 maj 2022. Privatpersoner med BankID ombeds i första hand att anmäla sig och förhandsrösta genom att klicka här och följa instruktionerna. Aktieägare kan också skicka det ifyllda och undertecknade formuläret via e-post till proxy@computershare.se (med referens ”EQT AGM 2022”) eller med post till Computershare AB, “EQT AGM 2022”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Ytterligare instruktioner finns i kallelsen till årsstämman.

Rätt att delta
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndag den 23 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter måndag den 23 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.


Prenumerera

Prenumerera på EQT:s press releaser, regulatoriska press releaser och updates.

Typ av nyheter
Preferred language
EQT logo
En syftesdriven global investeringsorganisation
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180