EQT AB Årsstämma 2022


EQT AB Årsstämma 2022 kommer att hållas onsdag 1 juni 2022 in Stockholm

Årsstämma

EQT AB Årsstämma 2022

EQT AB:s årsstämma kommer att hållas onsdag 1 juni 2022 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till EQT AB:s styrelse. Förslag ska ha inkommit till EQT AB senast den 13 april 2022.

EQT AB
Att: Styrelseordföranden
Box 16409
103 27 Stockholm
Sweden

agm@eqtgroup.com


Prenumerera

Prenumerera på EQT:s press releaser, regulatoriska press releaser och updates.

Typ av nyheter
Preferred language
EQT logo
En syftesdriven global investeringsorganisation
© EQT AB 2021. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180