EQT AB aktie

Aktiekapitalets Utveckling

Tabellen visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan 2016

 • Datum HändelseFörändringi antal preferensaktierAntal AktierFörändringi antal stamaktierFörändringi antal C-aktierAntalpreferensaktier efter transaktionenAntalstamaktier efter transaktionenAntal C-aktier efter transaktionenAktiekapital (SEK)FörändringTotalt
 • 2017-03-08Nyemission14 900--4 9006 172 840-49,0061 777.40
 • 2018-03-02Nyemission21 500--6 4006 172 840-15,0061 792.40
 • 2019-01-18Minskning av aktiekapital3-200--6 2006 172 840--2,0061 790.40
 • 2019-01-25Nyemission4-209 475-6 2006 382 315-2 094.7563 885,15
 • 2019-01-25Nyemission5-894 130-6 2007 276 445-8 941.3072 826.45
 • 2019-01-25Apportemission6-4 120 370-6 20011 396,815-41 203.70114 030.15
 • 2019-04-23Nyemission7-404 376-6 20011 801,191-4 043.76118 073.91
 • 2019-04-30Apportemission8-982 669-6 20012 783,860-9 826.69127 900.60
 • 2019-06.30----6 20012 783,860--127 900.60
 • 2019-07-24Apportemission9-879 630-6 20013 663,490-8 796.30136 696,90
 • 2019-07-24Minskning av aktiekapital10--5 000,000-6 2008 663,490--50 00086 696.90
 • 2019-07-24Fondemission----8 663,490-86 504,974.6586 634,900
 • 2019-07-29Minskning av aktiekapital11-6 200---8 663,490--93129 952.35
 • 2019-07-29Fondemission----8 663,490-86 504,974.6586 634,900
 • 2019-07-29Uppdelning (1:100)-857 685,510--866,349,000--86,634,900
 • 2019-09-24Nyemission i samband med Erbjudandet-86 634,900--952,983,900-8,663,49095,298,390
 • 2019-11-14Nyemission inom ramen för EQT Share Program--8 663,490-952,983,9008,663,490866,34996,164,739
 • 2021-04-08Nyemission12-33 296,240--986,280,1408,663,4903,329,62499,494,363
 • 2022-01-03Nyemission13-7,548,384--993,828,5248,663,490754 838,40100 249 201,40
 • 1) Betald kontant. Teckningskursen uppgick till 0,01 kr per aktie, vilket motsvarar 0,0001 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019.
 • 2) Betald kontant. Teckningskursen uppgick till 0,01 kronor per aktie, vilket motsvarar 0,0001 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019.
 • 3) Ändamålet med minskningen var återbetalning med 2 kronor till aktieägare.
 • 4) Betald genom kvittning av fordran. Teckningskursen uppgick till 1 255, 19 kronor per aktie, vilket motsvarar 12,25 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019
 • 5) Betald kontant. Teckningskursen uppgick till 1 255, 19 kronor per aktie, vilket motsvarar 12,25 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019. Ledande befattningshavare som tecknade siig var Jussi Saarinen (20 994 aktier), Anna Wahlström (10 497 aktier) och Conni Jonsson genom Qarlbo Associates SA (75 364 aktier.
 • 6) Betald med apportegendom som upptogs till 2 611 674 kronor i Bolagets balansräkning, vilket motsvarar cirka 0,63 kronor per aktie och 0,0063 per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019.
 • 7) Betald kontant. Teckningskursen uppgick till 1 225, 19 kronor per aktie, vilket motsvarar 12,25 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019.
 • 8) Betalt med apportegendom som upptogs till 1 337 372 122,29 kronor i Bolagets balansräkning, vilket motsvarar cirka 1 360,96 kronor per aktie och 13,61 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019.
 • 9) Betald med apportegendom som upptogs till 335 095,22 kronor i Bolagets balansräkning, vilket motsvarar 0,38 kronor per aktie och 0,0038 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. aktier) som genomfördes under 2019.
 • 10) Ändamålet med minskningen var återbetalning med 50 000 kronor till aktieägare.
 • 11) Ändamålet med minskningen var att göra en överföring till reservfonden med 93 kronor.
 • 12) Betalt med apportegendom som upptogs till 6,785,107,787.20 kronor i Bolagets balansräkning, vilket motsvarar cirka 203.78 kronor per aktie. Syftet var att säkerställa leverans av aktier i enlighet med de skyldigheter som anges i köpeavtalen avseende kombinationen med Exeter Property Group.
 • 13) Betald genom kvittning av fordran uppgående till cirka 3 489 345 219,41 kronor, motsvarande en teckningskurs om cirka 462,26 kronor per aktie. Syftet med kvittningsemissionen var att säkerställa leverans av aktier i enlighet med de förpliktelser som anges i köpeavtalet avseende kombinationen med LSP.

Prenumerera

Prenumerera på EQT:s press releaser, regulatoriska press releaser och updates.

Typ av nyheter
Preferred language
EQT logo
En syftesdriven global investeringsorganisation
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180