EQT AB aktie

Utöver de ordinarie aktierna, är 8 663 490 klass C-aktier, som en del av aktieprogrammet, utestående.

Aktieägarstruktur

Tabellen beskriver Bolagets ägarstruktur så som den presenteras 31 augusti 2021.

 • AktieägareAntal aktierAktiekapital%Röster%
 • Investor AB1174 288 01617.5%17.7%
 • Bark Partners AB2146 779 09214.8%14.9%
 • Lennart Blecher332 448 3953,3%3,3%
 • Christian Sinding431 241 3853,1%3,2%
 • Marcus Brennecke31 192 4363,1%3,2%
 • Caspar Callerström30 429 3553,1%3,1%
 • Fredrik Åtting28 678 5592,9%2,9%
 • Morten Hummelmose526 693 9042,7%2,7%
 • Andreas Huber25 003 3712,5%2,5%
 • Jan Ståhlberg24 722 0702,5%2,5%
 • Edward Fitzgerald with family23 203 6402,3%2,4%
 • Stefan Glevén21 975 1572,2%2,2%
 • Kristiaan Nieuwenburg16 573 8771,7%1,7%
 • Anders Misund615 432 1001,6%1,6%
 • Paul De Rome13 773 1241,4%1,4%
 • Alecta Pension Insurance13 172 0001,3%1,3%
 • Wallenberg Investments12 904 0001,3%1,3%
 • Åsa Christina Riisberg11 882 7171,2%1,2%
 • Stiftelsen EQT Foundation9 529 8401,0%1,0%
 • Capital Group9 323 8360,9%0,9%
 • Folksam9 211 1800,9%0,9%
 • SEB Funds9 000 1080,9%0,9%
 • Handelsbanken Funds8 412 4130,8%0,8%
 • BlackRock8 172 1340,8%0,8%
 • Norges Bank7 745 0880,8%0,8%
 • Total top 25741 787 79774,7%75,2%
 • Övriga244 492 34325,3%24,8%
 • Totalt986 280 140100,0%100,0%
 • 1) Investor AB innehar aktier indirekt
 • 2) Indirekt kontrollerat av Conni Jonsson, Thomas Von Koch, Harry Klagsbrun och Per Franzén
 • 3) Lennart Blecher innehar aktier direkt och indirekt
 • 4) Christian Sinding innehar aktier indirekt
 • 5) Morten Hummelmose innehar aktier indirekt
 • 6) Anders Misund innehar aktier indirekt