EQT AB aktie

Utöver de ordinarie aktierna, är 8 663 490 klass C-aktier, som en del av aktieprogrammet, utestående.

Aktieägarstruktur

Tabellen visar de 25 största aktieägarna så som det presenteras i senaste datan från Modular Finance - Monitor.

 • AktieägareAntal aktierAktiekapital%Röster%
 • Investor AB1174 288 01617.5%17.7%
 • Bark Partners AB2137 003 31313.8%13.9%
 • Marcus Brennecke331 192 4363,1%3,2%
 • Lennart Blecher429 203 5562,9%3,0%
 • Fredrik Åtting528 678 5592,9%2,9%
 • Christian Sinding628 120 0002,8%2,8%
 • Caspar Callerström27 400 0002,8%2,8%
 • Andreas Huber725 003 3712,5%2,5%
 • Edward Fitzgerald with family823 203 6402,3%2,4%
 • Wallenberg Investments22 766 8012,3%2,3%
 • Jan Ståhlberg22 249 8632,2%2,3%
 • Morten Hummelmose921 110 6272,1%2,1%
 • Stefan Glevén19 777 6422,0%2,0%
 • Kristiaan Nieuwenberg1016 573 8771,7%1,7%
 • Anders Misund1115 432 1001,6%1,6%
 • Alecta Pension Insurance14 522 0001,5%1,5%
 • Paul De Rome1213 773 1241,4%1,4%
 • Åsa Christina Riisberg10 694 4451,1%1,1%
 • Stiftelsen EQT Foundation9 529 8401,0%1,0%
 • Capital Group9 323 8360,9%0,9%
 • Norges Bank9 319 3250,9%0,9%
 • SEB Funds9 282 5230,9%0,9%
 • Folksam9 001 1190,9%0,9%
 • BlackRock8 976 2660,8%0,8%
 • Handelsbanken Funds7 995 7490,8%0,8%
 • Total top 25724 422 02872,9%73,5%
 • Övriga261 858 11227,1%26,5%
 • Totalt986 280 140100,0%100,0%
 • 1) Investor AB innehar aktier indirekt
 • 2) Indirekt kontrollerat av Conni Jonsson, Thomas Von Koch, Harry Klagsbrun och Per Franzén
 • 3) Verifierad av Monitor 2021-08-31
 • 4) Lennart Blecher innehar aktier direkt och indirekt
 • 5) Verifierad av Monitor 2021-08-31
 • 6) Christian Sinding innehar aktier indirekt
 • 7) Verifierad av Monitor 2021-04-30
 • 8) Verifierad av Monitor 2021-04-01
 • 9) Morten Hummelmose innehar aktier indirekt
 • 10) Verifierad av Monitor 2021-08-31
 • 11) Anders Misund innehar aktier indirekt, Verifierad av Monitor 2021-12-31
 • 12) Verifierad av Monitor 2021-12-31

Prenumerera

Prenumerera på EQT:s press releaser, regulatoriska press releaser och updates.

Typ av nyheter
Preferred language
EQT logo
En syftesdriven global investeringsorganisation
© EQT AB 2021. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180