Life at EQT

EQT Academy

EQT Academy är ett viktigt verktyg för att vårda EQT:s kultur och värderingar och samtidigt erbjuda vidareutbildning för samtliga faser i karriären och verksamhetens alla funktioner, med fokus på de kompetenser som är relevanta för respektive medarbetares utveckling.

Formar nästa generations ledare

Framgångsrik exekvering drivs av högpresterande team och skickliga ledare. Om du brinner för att utvecklas och ständigt lära dig nya saker kommer du att trivas på EQT. På EQT ger vi medarbetarna ansvar och förtroende tidigt i deras karriär. Våra team består av en blandning av erfarna ledare och unga rådgivare som alla har olika expertis men samma nyfikenhet och fokus på att optimera resultat på bästa sätt.

Kontinuiteten i verksamheten är beroende av skickliga ledare i alla delar av organisationen som är redo att avancera vid rätt tillfälle. Därför är det avgörande att vi inte bara utvecklar kompetensen och kvalifikationerna hos våra högpresterande medarbetare utan även hos den verkställande ledningen, samt deras ansvarskänsla, beslutsfattande och förmåga till att ge feedback.

Våra medarbetare är handlingskraftiga entreprenörer. Om du tror på något och vill förverkliga det – få det att hända!

Karriärvägar

Det finns en utvecklingsplan för alla medarbetare oavsett verksamhetsområde på EQT.

Ingångsnivån för en investeringsrådgivare är Associate. Från Associate befordras man till Vice President, Director, Managing Director och slutligen Partner.

Om man börjar på EQT:s Digital team, Client Relations & Capital Raising eller andra Centralt Team ser karriärvägen annorlunda ut, beroende på funktionen. Det vanligaste är att man börjar som Associate inom sitt område för att sedan gå vidare till Manager, Director och Managing Director.

Om EQT Academy

 1. Kompetensutveckling

  Under hela karriären på EQT deltar medarbetarna i kurser inom EQT Academy, en inlärningsplattform, där medarbetare från olika delar av EQT får kontinuerlig utbildning och utveckling. Genom att delta i EQT Academy får du möjlighet att utveckla och utvidga din kunskap och din ledarskapsförmåga, fatta beslut utifrån EQT:s värderingar samt stärka ditt interna nätverk.


  Alla nya medarbetare i hela världen deltar i EQT:s introduktionsdagar.

  Utbildningen fokuserar på:


  • Var vi kommer ifrån och vad vi står för
  • EQT:s organisation
  • Hur vi bedriver vår verksamhet
  • Hur vi gör skillnad

 2. EQT Start

  För nya Associates, Vice Presidents, Directors och Managing Directors. Modellering och Toolbox-utbildning tillsammans med presentationer om arbetet som investeringsrådgivare på EQT.

 3. EQT Advanced

  För Vice Presidents. Dessa tillfällen kommer att stärka förmågan att påverka genom kommunikation, att skapa en effektiv team-miljö och att hantera stressiga situationer.

 4. EQT Next

  För nyligen befordrade och rekryterade Directors. Det är dags att tänka som en ledare. Denna utbildning i två moduler fokuserar på att ta steget från Vice President till Director och att ge den bästa grunden för den nya rollen.

 5. EQT Accelerate

  För Managing Directors. Att bli en ledande befattningshavare innebär ett stort ansvar. Denna ledarskapsutbildning lär ut hur du leder och utvecklar en effektiv kommunikationsförmåga för att bli en aktiv lyssnare och ge värdefull feedback. Efter kursen har du de verktyg som behövs för att fortsätta din professionella utveckling och hjälpa dina teammedlemmar att utvecklas.

 6. EQT Lead

  För Partners. Alla EQT:s Partners genomgår utbildning i hur bolaget och medarbetarna ska ledas med avstamp i värderingar och autenticitet och vad det innebär att hålla kvar energin i bolaget och att leda ett högpresterande team. Våra Partners fördjupar sin förmåga att reflektera samt leda sig själva, andra och bolaget under ett sexmånadersprogram i personlig utveckling.

 7. Central Functions, Client Relations & Capital Raising

  För Central Functions, Client Relations & Capital Raising finns det en liknande struktur inom EQT Academy för att täcka utvecklingsbehoven. Medarbetare bjuds in till utbildningar inom Project Management and Leadership, Speak to Inspire, Communicate, Lead and Accelerate och Manager Education Program.