EQT klargör hållpunkter kring lock-up-revidering och Partners aktieförsäljning

EQT logo