Private Capital

EQT Ventures

Söker efter snabbväxande, teknikdrivna start-ups

EQT Ventures in short

  • EUR 2m - EUR 50mInvestment range
  • 114Antal portföljbolag
  • 22Antal investeringsrådgivare

Riktar in sig på innovativa investeringsmöjligheter

En etappvis investeringsstrategi

EQT Ventures-teamet stödjer framstående entreprenörer genom olika stadier av tillväxt, och erbjuder tillgång till kapital och djupgående specialisterfarenheter. EQT Ventures-fonderna tillämpar en investeringsstrategi för att göra kapitalinvesteringar i etapper, vanligen från sena seed-rundor till tillväxtrundor. Detta innebär att EQT Ventures stöd är längre än för en fond som görs enbart i en etapp.

Stöttar framstående entreprenörer

EQT Ventures Advisory Team är baserat i Stockholm, London, Berlin, Paris och San Francisco. EQT Ventures fonder fokuserar inte på någon särskild marknad eller bransch eftersom transformativa teknikskiften sker i alla branscher. Fokus ligger på ambition och skala. EQT Ventures letar efter ambitiösa grundare som vill växa och bygga globala framgångssagor, inte bara på regional nivå.

Besök EQT Ventures hemsida här.

EQT Ventures team