Private Capital

Private Capital är EQT:s största affärssegment.

Nyckelvärden

22%Net IRR
2.5xRealiserad Gross MOIC

Private Capital har EUR 33,9 miljarder i avgiftsgenererande förvaltat kapital (AUM) per den 31 december 2021.

Affärssegmentet Private Capital består av fem affärsområden: EQT Private Equity, EQT Future, EQT Ventures, EQT Public Value och EQT Growth. Private Capital har växt snabbt och uppnått en stark avkastning genom åren.

Affärsområden

EQT Private Equity

EUR 125m - EUR 1.0bn

EQT Ventures

EUR 2m - EUR 50m

EQT Future

EUR 400m and above

EQT Growth

€ 50 m - € 200 m

EQT Public Value

EUR 0.2 - 5.0 miljarder


Prenumerera

Prenumerera på EQT:s press releaser, regulatoriska press releaser och updates.

Typ av nyheter
Preferred language
EQT logo
En syftesdriven global investeringsorganisation
© EQT AB 2021. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180