Private Capital

Private Capital är EQT:s största affärssegment.

Nyckelvärden

22%Net IRR
2.5xRealiserad Gross MOIC

Private Capital har EUR 33,9 miljarder i avgiftsgenererande förvaltat kapital (AUM) per den 30 juni 2021.

Affärssegmentet Private Capital består av fyra affärsområden: EQT Private Equity, EQT Ventures, EQT Public Value och EQT Growth. Private Capital har växt snabbt och uppnått en stark avkastning genom åren.

Affärsområden

EQT Private Equity

EUR 125m - EUR 1.0bn

EQT Ventures

EUR 2m - EUR 50m

EQT Public Value

EUR 0.2bn- EUR 5.0bn

EQT Growth

EUR 50m - EUR 200m