Private Capital

Private Capital är EQT:s största affärssegment.

Nyckelvärden

23%Net IRR
2.6xRealiserad Gross MOIC

Private Capital har EUR 33,9 miljarder i avgiftsgenererande förvaltat kapital (AUM) per den 31 december 2021.

Affärssegmentet Private Capital består av sex affärsområden: EQT Private Equity, EQT Future, EQT Ventures, EQT Life Sciences, EQT Growth och EQT Public Value. Private Capital har växt snabbt och uppnått en stark avkastning genom åren.

Affärsområden

EQT Private Equity

EUR 200m - EUR 1.6bn

EQT Ventures

EUR 2m - EUR 50m

EQT Future

EUR 400m and above

EQT Growth

€ 50 m - € 200 m

EQT Public Value

EUR 0.2 - 5.0 miljarder


Prenumerera

Prenumerera på EQT:s press releaser, regulatoriska press releaser och updates.

Typ av nyheter
Preferred language
EQT logo
En syftesdriven global investeringsorganisation
© EQT AB 2022. EQT AB (PUBL). REGISTRATED OFFICE IN STOCKHOLM, SWEDEN. REGISTRATION NUMBER: 556849-4180