EQT Network

EQT Network

Bred kunskapsdelning

Bidrar till skillnad genom att stötta förändring

Sedan grundandet har EQT byggt upp ett globalt nätverk av rådgivare med en rad olika bakgrunder, däribland entreprenörer och nuvarande eller tidigare ledningspersoner i stora internationella koncerner.

EQT:s nätverk förnyas och expanderas kontinuerligt vilket innebär en konkurrensfördel för samtliga affärssegment inom EQT-gruppen.

Rådgivarna i EQT:s nätverk tillför operativ och strategisk expertis samt erfarenhet till portföljbolagen. Rådgivarna är involverade i hela investeringsprocessen, från strategisk rådgivning i att hitta investeringsmöjligheter (deal sourcing) och att utvärdera potentiella investeringar, till att ta plats i portföljbolagens styrelser.

+600 rådgivare från 43 länder

AdvisorsDirectory