EQT:s kapitalmarknadsdag 2024


EQT:s kapitalmarknadsdag 2024 was held on onsdag 6 mars 2024 in Stockholm

Other

EQT:s kapitalmarknadsdag 2024

Sedan starten för nästan 30 år sedan har EQT vuxit till att bli en global ledare inom strategier för aktivt ägande. På kapitalmarknadsdagen reflekterade EQT kring den resa som gjorts, diskutera framtiden för den privata investeringsmarknaden, och hur EQT kontinuerligt utvecklar sin tematiska investeringsstrategi och distinkta tillvägagångssätt för värdeskapande för att skapa överlägsen avkastning åt sina kunder.