EQT AB Group

EQT AB publicerar Års- & hållbarhetsredovisning för 2023

EQT AB har idag publicerat sin Års- och hållbarhetsredovisning (“Rapporten”) för 2023. Rapporten finns tillgänglig på www.eqtgroup.com.

Rapporten blickar tillbaka på ett år då EQT befäste sin globala position med integrationen av BPEA, numera EQT Private Capital Asia; levererade på ambitionen om att etablera nya strategier för privata investerare; och ökade investeringsaktiviteten trots ett fortsatt osäkert marknadsklimat. EQT:s fokus var fortsatt på att arbeta vidare med sin strategi för aktivt ägande och omfamna teman såsom klimat och AI för att transformera bolag och tillgångar, samt serva sina kunder.

Conni Jonsson, grundare och ordförande, sa: "Under de senaste åren har vi sett hur marknadsklimatet blivit tuffare. Vinnarna är de firmor som har ett starkt track record, en bevisad förmåga att generera avkastning, samt besitter resurser för att ständigt ligga i framkant. När vi nu går in i vårt fjärde decennium gläder det mig att se EQT i en starkare position än någonsin tidigare. Våra team är resultatinriktade, har modet att fatta ambitiösa men välgenomtänkta beslut, och bidrar med olika perspektiv.”

Christian Sinding, VD och Managing Partner, tillade: "2023 var ett år då vi befäste vår position inom aktiva ägarstrategier globalt. När vi nu går in i 2024 så har vi en sund investeringspipeline över geografier och tillgångsklasser. Jag är lika entusiastisk över vår långsiktiga vision att framtidssäkra både vårt bolag och portföljen, inte bara genom att sträva efter att skapa avkastning utan också genom att ha en positiv påverkan.”

EQT AB:s årsstämma avses att genomföras den 27 maj 2024 kl 14.00 CEST och kallelse till stämman kommer publiceras inom utsatt tid.

Detta är information som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 mars 2024 kl 08:00 CET.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo