EQT AB Group

EQT AB håller kapitalmarknadsdag

30 år sedan dess grundande och fem år sedan dess börsnotering, håller EQT idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm 

Sedan börsintroduktionen 2019 har EQT fyrdubblat bolagets totala intäkter, ökat sin justerade EBITDA marginal från 46 procent till 58 procent och ökat börsvärdet med ~470 procent. Under samma period har EQT levererat stabil och attraktiv avkastning till sin globala kundbas 

På kapitalmarknadsdagen kommer EQT beskriva sina strategiska mål samt kommentera på sina medel- till långsiktiga finansiella mål

Strategiska mål

EQT har vuxit till att bli en global ledare inom strategier för aktivt ägande baserat på en tematisk investeringsstrategi, “locals-with-locals” team, en tydlig ägarstyrningsmodell, ett globalt nätverk av industriella rådgivare, en värdebaserad kultur och ett uppdrag att skapa stark avkastning åt sina kunder.

Idag är EQT topp tre globalt inom Private Equity1 topp fem inom Infrastructure2, nummer ett inom Value-Add Infrastructure3 och topp tio inom Private Real Estate4. EQT strävar efter att förbli i framkant på den privata investeringsmarknaden genom att tillämpa sin specifika metod för värdeskapande. Genom överlägsen överkastning strävar EQT efter att fortsätta växa snabbare än den privata investeringsmarknaden och bli:

  • den globala ledaren inom Private Equity,
  • topp tre inom Infrastructure och behålla sin position som nummer ett inom Value-add Infrastructure;
  • och topp 3 inom Private Real Estate.

EQT:s vd Christian Sinding, säger: “Jag ser spännande möjligheter att skapa värde för våra kunder genom att utveckla företag och tillgångar som kommer att spela en viktig roll i morgondagens ekonomi. När vi nu tagit steget in i EQT:s fjärde decennium fortsätter vi att ständigt förnya oss, genom teman som klimat och AI, samt genom att utveckla nya lösningar för våra kunder. Vi fortsätter kontinuerligt att befästa vårt ledarskap inom befintliga strategier och selektivt identifiera nya möjligheter inom ramen för vår globala plattform. Vårt fokus kommer att förbli på att säkerställa enastående resultat för en växande kundbas, samtidigt som vi levererar på vårt syfte om att framtidssäkra bolag och ha en positiv påverkan.”

Finansiella mål

Vid tidpunkten för EQT:s börsnotering antog EQT:s styrelse medel- till långsiktiga finansiella mål;

  • total intäktstillväxt ska överstiga den långsiktiga tillväxttakten på den privata investeringsmarknaden; och
  • justerad EBITDA marginal ska ligga i intervallet 55 till 65 procent; och
  • generera en stadig ökande årlig utdelning i absoluta eurodenominerade termer.

EQT har sedan dess ökat intäkterna med ~40 procent årligen (inklusive förvärv), och ökat sin justerade EBITDA marginal från 46 procent till 58 procent, samtidigt som utdelningen per aktie har ökat i genomsnitt med 13 procent per år.

Idag bekräftar EQT på nytt sina mål för omsättningstillväxt och justerad EBITDA marginal och justerar sitt mål för utdelningstillväxten till att vara per aktie. Vidare kommenterar EQT sina finansiella mål:

  • EQT:s förvaltningsavgifter förväntas växa snabbare än tillväxttakten för den privata investeringsmarknaden.
  • Kombinationen av fortsatt värdeskapande och en potentiell återhämtning i avyttringsaktiviteten förväntas resultera i realisering av betydande carried interest.
  • EQT kan komma att överstiga målet om 55 till 65 procent justerad EBITDA marginal under år av betydande carried interest. Vidare förväntar EQT även att marginalen för justerad EBITDA exklusive carried interest och investeringsintäkter (avgiftsrelaterad justerad EBITDA) över tid ska nå intervallet 55 till 65 procent.
  • EQT förväntas generera en stadig ökande årlig utdelning per aktie. EQT kan dessutom komma att komplettera sin ordinarie utdelning med ytterligare utdelningar, aktieåterköp eller kombinationer därav.

Presentationen från kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgänglig på sidan för Aktieägare på EQT:s hemsida från klockan 13:00 CET den 6 mars 2024, och en inspelning av kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgänglig den 7 mars 2024 på EQT:s hemsida.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

1) PEI 300: Baserat på volymen riskkapital som rests senaste fem åren fram till 2023-03-31.
2) II 100: 2023. Baserat på volymen direkt investeringskapital som rests för infrastruktur mellan 2018-01-01 och 2023-08-31.
3) Realfin state of the Market: Global infrastructure 2024. Top Value-add aktörer genom direkt kapital som rests de senaste fem åren.
4) PERE 100: 2023. Baserat på volymen direktinvesteringar inom privata fastigheter som rests mellan 2018-01-01 och 2023-03-31.

EQT logo