EQT AB Group

EQT AB:s valberedning inför årsstämman 2024

EQT AB:s valberedning inför årsstämman 2024 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2023.

Valberedningen består av

Jacob Wallenberg (ordförande), utsedd av Investor AB
Harry Klagsbrun, utsedd av Bark Partners AB
Cynthia Lee, utsedd av Jean Eric Salata
Anders Oscarsson, utsedd av AMF Pension & Fonder
Conni Jonsson, styrelseordförande i EQT AB

Per 31 augusti 2023 representerade de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tillsammans cirka 37 procent av röstetalet för samtliga aktier i EQT AB.

Årsstämman i EQT AB kommer att hållas måndagen den 27 maj 2024.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till nomination.committee@eqtgroup.com eller med brev till: EQT AB, Att: Valberedningen, Box 164 09, 103 27 Stockholm, senast den 1 mars 2024.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo