EQT AB Group

EQT AB:s Års- och hållbarhetsredovisning för 2022 publicerad

EQT AB har idag publicerat sin Års- och hållbarhetsredovisning (“Rapporten”) för 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.eqtgroup.com.

Rapporten ser tillbaka på ett transformativt år för EQT AB, då EQT blev en global ledare inom aktiva ägarstrategier, local-with-locals i länder som representerar 80 procent av globalt BNP, samtidigt som den externa och interna plattformen stärktes och EQT fortsatte att skapa motståndskraftig avkastning för sina kunder.

Conni Jonsson, Grundare och styrelseordförande, “Världsekonomin har återigen visat sig sårbar. Samtidigt som detta innebär utmaningar för alla, är det just i volatila och osäkra tider som EQT:s unika modell är av störst betydelse. Under 2022 visade vårt fokus på aktivt ägande samt att framtidssäkra företag, vår tematiska investeringsstrategi, vår lokala närvaro i de länder där vi är verksamma, vårt nätverk av rådgivare, vår globala skalbarhet och diversifiering, våra långsiktig globala relationer — inte minst med våra kunder — återigen sitt tydliga värde.“

Christian Sinding, Vd och Managing Partner, ”2022 var ett år av transformation, då EQT blev en verkligt global firma och framtidssäkrade sina externa och interna plattformar. 2023 är ett år fokuserat på genomförande. Vi kommer fortsätta stärka våra kundrelationer, göra våra produkter mer tillgängliga för privata investerare, bygga skalbarhet och effektivitet över hela vår plattform, samtidigt som vi bibehåller fokus på att skapa resultat över hela vår portfölj. Vidare fortsätter vi att utvärdera tematiska investeringsmöjligheter och kommer selektivt sträva efter att genomföra avyttringar.”

EQT AB:s årsstämma avses att genomföras den 30 maj 2023 kl. 14.00 och kallelse till stämman kommer publiceras inom utsatt tid.

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 kl. 08.00 CEST.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo