EQT AB Group

Emission, återköp och omvandling av C2-aktier i enlighet med EQT:s Aktieprogram och EQT:s Optionsprogram

Som en del av implementeringen av de två nya incitamentsprogrammen som antogs av årsstämman i EQT AB som hölls den 30 maj 2023 (”EQT:s Aktieprogram” respektive ”EQT:s Optionsprogram”), har styrelsen i EQT AB idag beslutat, med stöd av bemyndigandena från årsstämman, att (i) emittera 59 306 376 C2-aktier, vilket ökar aktiekapitalet med cirka 5 965 964,95 SEK, (ii) återköpa samtliga C2-aktier och (iii) omvandla samtliga C2-aktier till stamaktier.

Efter emissionen, återköpet och omvandlingen är det totala antalet aktier i EQT 1 245 929 967 aktier, varav 1 244 700 306 är stamaktier och 1 229 661 är C-aktier. De 59 306 376 emitterade stamaktierna kommer att innehas av EQT, och över tid levereras till deltagarna, baserat på utfallet av incitamentsprogrammen. EQT:s innehav av egna stamaktier uppgick sedan tidigare till 1 800 000 stamaktier och kommer, efter emissionen, återköpet och omvandlingen, uppgå till 61 106 376 stamaktier.

Skandinaviska Enskilda Banken AB tecknade samtliga C2-aktier till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Samtliga C2-aktier har därefter, i enlighet med styrelsens beslut, återköpts av EQT AB för samma pris. Efter återköpet har samtliga C2-aktier omvandlats till stamaktier.

Syftet med emissionen, återköpet och omvandlingen är att säkerställa att stamaktier finns tillgängliga, såsom krävs, för leverans till deltagare i EQT:s Aktieprogram respektive EQT:s Optionsprogram.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo