Återköp av aktier av EQT AB under vecka 31, 2023

EQT AB (LEI-kod 213800U7P9GOIRKCTB34) (“EQT”) har mellan den 31 juli 2023 och 4 augusti 2023 återköpt sammanlagt 364 176 egna stamaktier (ISIN: SE0012853455) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 1 800 000 egna stamaktier för ett sammanlagt maximalt belopp om 500 000 000 SEK som EQT offentliggjorde den 14 juli 2023. Återköpsprogrammet, som löper under perioden 17 juli 2023 till 25 augusti 2023, genomförs i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052.

EQT-stamaktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris för aktier per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

31 juli 2023

67 177

250,0411

16 707 011,00

1 augusti 2023

74 119

243,0007

18 010 968,90

2 augusti 2023

75 376

238,2930

17 961 573,20

3 augusti 2023

73 129

237,4983

17 368 013,20

4 augusti 2023

74 375

238,0387

17 704 128,30

Totalt ackumulerat under vecka 31/2023

364 176

241,2067

87 841 691,20

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 126 437

240,1676

270 533 714,10

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB för EQT:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår EQT:s innehav av egna stamaktier till 1 126 437 stamaktier per den 4 augusti 2023. Det totala antalet aktier i EQT, inklusive de egna aktierna, är 1 186 623 591 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, är 1 185 497 154.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo