Återköp av aktier av EQT AB under vecka 30, 2023

EQT AB (LEI-kod 213800U7P9GOIRKCTB34) (“EQT”) har mellan den 24 juli 2023 och 28 juli 2023 återköpt sammanlagt 379 829 egna stamaktier (ISIN: SE0012853455) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 1 800 000 egna stamaktier för ett sammanlagt maximalt belopp om 500 000 000 SEK som EQT offentliggjorde den 14 juli 2023. Återköpsprogrammet, som löper under perioden 17 juli 2023 till 25 augusti 2023, genomförs i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052.

EQT-stamaktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris för aktier per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

24 juli 2023

73 401

244,0525

17 913 697,50

25 juli 2023

73 297

244,5453

17 924 438,40

26 juli 2023

79 670

246,2494

19 618 686,40

27 juli 2023

77 737

250,4966

19 472 587,00

28 juli 2023

75 724

249,5636

18 897 950,60

Totalt ackumulerat under vecka 30/2023

379 829

247,0259

93 827 629,90

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

762 261

239,6712

182 692 013,50

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB för EQT:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår EQT:s innehav av egna stamaktier till 762 261 stamaktier per den 28 juli 2023. Det totala antalet aktier i EQT, inklusive de egna aktierna, är 1 186 623 591 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, är 1 185 861 330.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo