Återköp av aktier av EQT AB under vecka 29, 2023

EQT AB (LEI-kod 213800U7P9GOIRKCTB34) (“EQT”) har mellan den 17 juli 2023 och 21 juli 2023 återköpt sammanlagt 382 432 egna stamaktier (ISIN: SE0012853455) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 1 800 000 egna stamaktier för ett sammanlagt maximalt belopp om 500 000 000 SEK som EQT offentliggjorde den 14 juli 2023. Återköpsprogrammet, som löper under perioden 17 juli 2023 till 25 augusti 2023, genomförs i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052.

EQT-stamaktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris för aktier per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

17 juli 2023

73 562

220,9570

16 254 038,83

18 juli 2023

74 016

227,6600

16 850 482,56

19 juli 2023

76 387

233,3117

17 821 980,83

20 juli 2023

78 983

238,1091

18 806 571,05

21 juli 2023

79 484

240,6939

19 131 313,95

Totalt ackumulerat under vecka 29/2023

382 432

232,3665

88 864 387,21

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

382 432

232,3665

88 864 387,21

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB för EQT:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår EQT:s innehav av egna stamaktier till 382 432 stamaktier per den 21 juli 2023. Det totala antalet aktier i EQT, inklusive de egna aktierna, är 1 186 623 591 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, är 1 186 241 159.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo