EQT AB Group

Inbjudan till presentation av EQT AB:s Bokslutskommuniké 2021

EQT AB:s Bokslutskommuniké 2021 offentliggörs onsdagen den 19 januari 2022 omkring klockan 07:00. EQT kommer att hålla en telefonkonferens som webbsänds klockan 08:30 för att presentera Bokslutskommunikén på engelska, följt av en frågestund.

En presentation och länk till webbsändningen kommer att finnas tillgängligt här från tidpunkten då Bokslutskommunikén publiceras.

För att delta per telefon, ring 08 566 42 651, ange konferens-id 40911601, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Konferensen kan följas i direktsändning här, där en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering
EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Rickard Buch, Communication and PR Director, +46 72 989 09 11
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo