EQT AB Group

EQT går samman med BPEA för att fånga tillväxtmöjligheter i Asien

EQT AB (“EQT”) har idag slutfört sin sammanslagning med Baring Private Equity Asia (“BPEA”). Detta för samman en av världens största1 aktörer på den privata investeringsmarknaden, EQT, med den tredje största aktören i Asien2, BPEA, och skapar en global aktör inom strategier för aktivt ägande.

Sammanslagningen är i linje med EQT:s strategiska ambition att utöka sin närvaro i Asien, en marknad som förväntas växa snabbare än de globala privata marknaderna3 och EQT anser att sammanslagningen kommer att vara en viktig bidragande faktor till att EQT kan generera stark och långsiktig avkastning för sina investerare. Den för samman BPEA:s starka track record och omfattande erfarenhet av investeringar i Asien med EQT:s expertis inom områden som hållbarhet och digitalisering. EQT kommer med sin local-with-locals-strategi att täcka länder motsvarande 80 procent av global BNP, vilket möjliggör för EQT att bättre dra nytta av insikter på global nivå och genomföra fler typer av investeringar, och samtidigt attrahera de bästa talangerna.

“Asien är hemvist för mer än hälften av världens befolkning och förväntas generera över 40 procent av global BNP inom tio år – som ett resultat av detta förväntas tillväxten på den privata investeringsmarkanden i Asien att accelerera nästan dubbelt så snabbt som de globala marknaderna fram till 2025” sade Christian Sinding, VD och Managing Partner på EQT. “Som ett sammanslaget bolag erbjuder vi lokal erfarenhet och global kapacitet – underbyggt av gemensamma värderingar – som ger EQT en ännu starkare position för att fånga möjligheterna, genom våra ledande investeringsstrategier inom private equity, infrastruktur och fastigheter.”

BPEA EQT private capital: en starkare plattform
BPEA EQT är en sammanslagning av private equity-teamen från BPEA och EQT Asia, med team baserade i Peking, Hongkong, Mumbai, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney och Tokyo. Det bygger på 25 års framgång, där man har investerat i företag som Hexaware Technologies, Virtusa och Nord Anglia Education. Innan slutförandet av sammanslagningen höll BPEA den slutgiltiga stängningen av Baring Asia Private Equity Fund VIII på USD 11,2 miljarder4, vilket gör den till en av de största private equity-fonderna som någonsin har rests i Asien. BPEA:s framgång återspeglas i dess fullt och delvis realiserade brutto MOIC om 2,4x sedan start5.

Jean Eric Salata, ordförande i EQT Asia, Head of BPEA EQT och medlem i EQT:s Executive Committee, kommenterade: “För att lyckas i en mångfacetterad region som Asien krävs starka lokala relationer samt global sektor- och operativ kapacitet. Den sammanslagna BPEA EQT-plattformen ger oss exakt detta, med team på plats i åtta städer, en tematisk investeringsstrategi som stöds av globala sektorteam och en aktiv ägarstrategi som drivs av starka globala nätverk av industriella rådgivare och digital kapacitet. Genom att gå samman med EQT anser vi att vi stärker vår konkurrensposition och ökar vår förmåga att fortsätta generera stark avkastning för våra investerare.”

EQT Exeter fördubblar sin satsning på Asien
EQT:s fastighetsdivision, EQT Exeter, stärks genom integrationen av BPEA:s regionala asiatiska fastighetsverksamhet, BPEA Real Estate. Verksamheten kommer att fortsätta fungera som en global plattform och samtidigt nyttja ökad talang, kompetens, kunskap och kapacitet i Asien. Den kommer att utöka sina investeringar inom logistik, kontor, flerfamiljshus och life sciences, parallellt med EQT Exeters globala geo-sektor-specialist-strategi.

Ward Fitzgerald, Partner och Head of EQT Exeter, sa: “Sammanslagningen är den tredje etappen i EQT Exeters globala expansion. Med EQT Exeters befintliga expertis tar vi sista steget i att skapa en betydande aktör inom “sheds, beds and meds". Möjligheten i Asien är stor och vi ser fram emot att införa vår verksamhetsmodell i regionen i syfte att öka avkastningen för våra investerare.”

Mark Fogle, som fr.o.m. nu leder EQT Exeter-verksamheten i Asien, tillade: “Ward och hans team har byggt upp en fantastisk verksamhet i Nordamerika och Europa, och vi är verkligen glada över det nya partnerskapet. Den sammanslagna plattformen medför en ökad förmåga för oss att vara lokala i alla våra investeringsbeslut, vilket har varit en av våra främsta styrkor och som vi anser är avgörande för att lyckas i Asien.”

Transaktionsdetaljer

  • Efter undertecknandet av ett slutgiltigt avtal att förvärva BPEA (“Transaktionen”), som annonserades den 16 mars 2022, har Transaktionen slutförts den 18 oktober 2022
  • BPEA:s och EQT:s Private Equity-teams i Asien har gått samman och bildat BPEA EQT, och BPEA:s fastighetsverksamhet har integrerats i EQT Exeter. EQT Infrastructure fortsätter att bedriva verksamhet globalt och drar samtidigt nytta av BPEA:s panregionala närvaro och nätverk
  • EQT förvärvar 100 % av aktierna i förvaltningsbolaget BPEA, BPEA general partners som kontrollerar utvalda BPEA-fonder och rätten till carried interest i utvalda befintliga fonder (inklusive 25 % i BPEA Fund VI och 35 % i BPEA Fund VII). EQT kommer i linje med sin befintliga policy att investera i och ha rätt till 35 % av den carried interest som genereras i framtida BPEA EQT-fonder, med start i BPEA Fund VIII
  • Köpeskillingen för Transaktionen utgörs av 191,2 miljoner nyemitterade aktier i EQT (motsvarande en utspädning om cirka 16 %), plus EUR 1,6 miljarder i kontant vederlag6
  • Det kontanta vederlaget och transaktionskostnaderna i samband med sammanslagningen finansieras av likvida medel och nettointäkterna från emissionen av hållbarhetsobligationer på EUR 1,5 miljarder som emitterades i april 2022
  • Per 30 september 2022 har BPEA EUR 22,1 miljarder i avgiftsgenererande tillgångar under förvaltning samt 225 anställda

Noter

1 Källa: PEI 300 2022
2 I AUM, undantaget internationella konkurrenter inom den privata marknaden med närvaro i Asien
3 1,8x AUM-tillväxt förväntas mellan 2020-2025 på den privata investeringsmarknaden i Asien jämfört med globalt, Källa: Preqin
4 USD 11,2 miljarder i totala åtaganden, med USD 10,5 miljarder i avgiftsbelagda tillgångar under förvaltning
5 Från och med den 30 juni 2022. Sedan start definieras som tidpunkten då det oberoende företaget bildades (från och med Fond III och framåt)
6 Motsvarande USD 1,6 miljarder

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo