EQT AB Group

EQT AB välkomnar att Finansinspektionens utredning rörande EQT:s informationsgivning avslutats

Nästan ett år från dagen när Finansinspektionen öppnade sin utredning har Finansinspektionen nu konstaterat att EQT hanterade sin informationsgivning korrekt under revideringen av bolagets lock-up-struktur. Finansinspektionen och EQT har haft en professionell dialog från det att Finansinspektionen öppnade utredningen den 14 september 2021 till dess att utredningen avslutades den 8 september 2022.

Christian Sinding, VD för EQT, kommenterade: “Vi är glada att utredningen har avslutats och att det konstaterats att EQT agerade korrekt. Vi strävar alltid efter att agera med största integritet, med vårt fokus att vara den mest välrenommerade investeraren och ägaren. Vi tog informationshanteringen på största allvar under hela lock-up-revideringen och är glada att denna fråga nu har lösts.”

Kontakt
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo