EQT AB Group

EQT AB:s valberedning inför årsstämman 2023

EQT AB:s valberedning inför årsstämman 2023 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2022 och har tagit hänsyn till efterföljande förändringar i ägarförhållandena som påverkar valberedningens sammansättning.

Valberedningen består av

Jacob Wallenberg (ordförande), utsedd av Investor AB
Harry Klagsbrun, utsedd av Bark Partners AB
Henrik Gade Jepsen, utsedd av Alecta
Shireesh Vasupalli, utsedd av Jean Eric Salata
Conni Jonsson, styrelseordförande i EQT AB

Per 22 november 2022 representerade de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tillsammans cirka 38 procent av röstetalet för samtliga aktier i EQT AB.

Årsstämman i EQT AB kommer att hållas tisdagen den 30 maj 2023.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till nomination.committee@eqtgroup.com eller med brev till: EQT AB, Att: Valberedningen, Box 164 09, 103 27 Stockholm, senast den 13 mars 2023.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo