EQT AB Group

EQT AB:s Års- och hållbarhetsredovisning för 2021 publicerad

EQT AB har idag publicerat sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2021. Rapporten finns tillgänglig på www.eqtgroup.com.

Års- och hållbarhetsrapporten för 2021 beskriver hur EQT arbetar för att investera med en tematisk och sektorbaserad investeringsstrategi för att omsätta sitt syfte, att framtidssäkra företag och ha en positiv påverkan, i praktiken.

Conni Jonsson, Grundare och styrelseordförande, “EQT:s verksamhet handlar om att utveckla bra företag till bättre företag. För EQT handlar det om mer än bara kapital och IRR. Vi finns till för att ha en positiv påverkan, och att göra bra saker är en bra affär. Men detta tjänar också ett högre syfte för vår organisation. När starka företag skapar hållbara samhällen har vi möjlighet att ha en positiv påverkan – på global skala.”

Christian Sinding, Vd och Managing Partner, ”Vi har en möjlighet att inte bara driva förändringar i våra portföljbolag, utan även i de branscher och samhällen där vi är verksamma. Med respekt, passion och beslutsamhet arbetar jag och alla på EQT för att uppnå detta.”

EQT AB:s årsstämma avses att genomföras den 1 juni 2022 kl. 16.00 och kallelse till stämman kommer publiceras inom utsatt tid.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations
shareholderrelations@eqtpartners.com, +46 72 989 09 15

Rickard Buch, Communication and PR Director
press@eqtpartners.com, +46 72 989 09 11

Denna information är sådan som EQT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2022 kl. 08.00 CEST.

EQT logo