EQT AB Group

Brooks Entwistle föreslås som ny styrelseledamot i EQT AB

EQT AB (publ) meddelar i dag att valberedningen föreslår Brooks Entwistle som ny styrelseledamot i EQT AB. Han tillför bred erfarenhet av de globala kapitalmarknaderna och techindustrin. 

Brooks Entwistle är i dag Senior Vice President of Global Customer Success på blockkedjebolaget Ripple och har över 30 års gedigen erfarenhet från ledande positioner inom både techindustrin och finansmarknader över hela Asien-Stillahavsområdet. Före Ripple var Brooks Entwistle Chief Business Officer International på Uber, där han ansvarade för affärsutveckling och bolagets relationer i Asien-Stillahavsområdet, Emea-regionen och Latinamerika. Tidigare erfarenheter innefattar 22 år i olika roller på Goldman Sachs, däribland Partner och vd för Goldman Sachs India, ordförande för Goldman Sachs South East Asia och vd för Goldman Sachs Singapore.

Jacob Wallenberg, ordförande för valberedningen kommenterar: “Brooks Entwistles samlade erfarenhet och expertis inom den internationella techscenen och de globala kapitalmarknaderna kommer att bidra med värdefulla perspektiv för EQT:s tillväxtagenda, i synnerhet med det ökade fokuset på Asien och sammanslagningen med BPEA.”

Edith Cooper har avböjt omval efter fyra år i styrelsen. Conni Jonsson, styrelseordförande i EQT AB kommenterar: “Edith är en sann utmanare som har skapat medvetenhet om en rad frågor, däribland mångfald och inkludering. Hon etablerade och utvecklade vårt ersättningsutskott under en tid av snabb tillväxt. Jag är mycket tacksam för Ediths bidrag, särskilt under börsnoteringsprocessen. Hennes enorma erfarenhet och engagemang för styrelsen har varit ovärderligt.”

Valberedningens fullständiga förslag till EQT AB:s årsstämma finns i kallelsen och valberedningens motiverade yttrande, publicerade på EQT:s hemsida. EQT AB:s årsstämma hålls den 1 juni 2022. Förslaget av Brooks Entwistle som ny styrelseledamot är villkorat av att relevanta myndighetstillstånd erhålls.

Valberedningen består av Conni Jonsson, styrelseordförande i EQT AB och medlemmar utsedda av de fyra största aktieägarna i EQT AB: Jacob Wallenberg (valberedningens ordförande) utsedd av Investor AB, Harry Klagsbrun, utsedd av Bark Partners AB, Shireesh Vasupalli, utsedd av Lennart Blecher samt Hans Sterte, utsedd av Alecta.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Rickard Buch, Managing Director, Communications, +46 72 989 09 11
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo