EQT AB Group

Valberedning för EQT AB inför årsstämman 2022

Valberedningen för EQT AB inför årsstämman 2022 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2021.

Valberedningen består av
Jacob Wallenberg (ordförande), utsedd av Investor AB
Harry Klagsbrun, utsedd av Bark Partners AB
Hans Sterte, utsedd av Alecta
Shireesh Vasupalli, utsedd av Lennart Blecher
Conni Jonsson, styrelseordförande i EQT AB

Per 31 augusti 2021 representerade de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tillsammans cirka 38 procent av röstetalet för samtliga aktier i EQT AB.

Årsstämman i EQT AB kommer att hållas onsdagen den 1 juni 2022.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till nomination.committee@eqtgroup.com eller med brev till: EQT AB, Att: Valberedningen, Box 164 09, 103 27 Stockholm, senast den 15 mars 2022.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo