Inbjudan till presentation av EQT AB:s halvårsrapport 2021

EQT AB:s halvårsrapport 2021 offentliggörs torsdagen den 22 juli 2021 omkring klockan 07:00. EQT kommer att hålla en telefonkonferens klockan 08:30 för att presentera EQT AB:s halvårsrapport 2021 på engelska, följt av en frågestund.

En presentation och videolänk till telefonkonferensen kommer att finnas tillgängligt här från tidpunkten då halvårsrapporten publiceras.

För att delta per telefon, ring 08 566 42 651, ange konferens-id 38004925, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

Konferensen kan följas i direktsändning här, där en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Information om EQT AB:s finansiella rapportering
EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Shareholder Relations, shareholderrelations@eqtpartners.com
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo