EQT introducerar strategi med längre investeringshorisont – tillkännager första investeringen i Anticimex

Den ledande globala specialisten inom skadedjursbekämpning, Anticimex, blir den första investeringen för EQT:s strategi med längre investeringshorisont och impact som utgångspunkt.

Investeringen i Anticimex görs tillsammans med långsiktiga investerare som Melker Schörling AB (som blir näst största aktieägare) GIC, AMF, Interogo Holding Long-Term Equity och Alecta.

Naturligt nästa steg i EQT:s övergripande strategiska utveckling – affärssegmentet Private Capital adderar en strategi med längre investeringshorisont till övriga investeringsstrategier.

Baserat på tre decennier av att framtidssäkra företag är EQT idag stolt över att tillkännage förvärvet av den ledande globala specialisten inom skadedjursbekämpning, Anticimex, vilket blir det första investeringen för EQT:s nya syftesdrivna strategi, med fokus på långsiktiga investeringar och impact som utgångspunkt. Transaktionen, där den säljande parten är EQT VI-fonden, har ett företagsvärde på 60 miljarder SEK och investeringen görs tillsammans med flera långsiktiga investerare, till exempel Melker Schörling AB (MSAB), som blir den andra största aktieägaren, GIC, AMF, Interogo Holding Long-Term Equity och Alecta.

Per Franzén, Partner och Head of Private Capital’s Advisory Teams, ”EQT har alltid varit en tematisk investerare. För att på bästa sätt tillvarata de möjligheter som följer dagens globala utmaningar så introducerar vi en strategi med ett längre tidsperspektiv. Det krävs ett stort engagemang, betydande investeringar och tid för att skapa en positiv påverkan på samhälls- och miljöproblem. För att möta dessa utmaningar och fånga vår tids största affärsmöjlighet, att genom investeringar påverka framtiden, så introducerar vi en en strategi med en längre investeringshorisont. Detta är också en naturlig utveckling av EQT:s Private Capital-plattform - där vårt digitala fokus, med EQT Ventures, Motherbrain och EQT Growth, nu kompletteras med en strategi med längre tidshorisont, vilket är nästa steg på vår hållbarhetsresa.”

Andreas Aschenbrenner, Partner inom EQT Future Advisory Team, ”Skadedjursbekämpning är avgörande för både branscher och samhällen för att minska skadedjurs-relaterade sjukdomar och matsvinn. Anticimex är en digital ledare inom branschen för skadedjursbekämpning som med sin SMART-teknik driver förändring mot lösningar utan bekämpningsmedel och ökar effektiviteten för att förhindra angrepp - tillsammans med Jarl och hans team siktar vi på att ytterligare påskynda utrullningen av SMART-lösningen, som över tid kommer bidra till en renare och mer hälsosam värld. Anticimex är därför ett utmärkt exempel på ett företag som på lång sikt har förmågan att förändra en hel bransch och ha en betydande positiv samhällspåverkan.”

Jarl Dahlfors, VD på Anticimex, ”Efter nio förändringsintensiva år, med expansion i Europa, Nord- & Sydamerika och APAC, är vi stolta över att gå in i nästa fas av Anticimex resa. Tillsammans med EQT och betydande investeringar från MSAB, samt med stöd från andra starka partners som GIC, AMF, Interogo Holding Long-Term Equity, and Alecta ser vi stora möjligheter framöver.”

Gun Nilsson, VD på MSAB, ”MSAB är en aktiv ägare, liksom EQT, med ett stark track-record när det gäller att stödja företag på tillväxtresor. Vi delar ett nordiskt arv och ett globalt tänkesätt, har välgrundade värderingar och en djupt rotad kultur. Tillsammans är vi naturliga partners för att stödja Anticimex på denna resa. Vi har en tydlig ambition att vara en större aktieägare i Anticimex på lång sikt, i linje med vår etablerade modell för industriella innehav.”

Choo Yong Cheen, Chief Investment Officer of Private Equity på GIC, "Vi är glada att samarbeta med vår långvariga partner EQT kring denna investering i Anticimex. Företaget har genererat stark intäktstillväxt med lokal ledning på varje marknad de verkar på, i kombination med att uppnå global tillväxt genom förvärv. Dessutom använder Anticimex sin digitala SMART-lösning, med exakta och snabba övervakningssensorer, samt miljövänliga, giftfria produkter, till att leda skadedjursbekämpning på ett hållbart sätt. Vi är en långsiktig investerare och tror att Anticimex kommer att ha en positiv samhällspåverkan, genom hälsosammare miljöer, minskat matsvinn och förebyggande åtgärder. ”

Anders Oscarsson, AMF, ”Denna form av långsiktiga investeringar, med tydliga impact-mål, är centralt för hur AMF som investerare syftar till att skapa avkastning till våra kunder. Vi ser fram emot att fortsätta vara en del av Anticimex digitala och hållbarhetsberättelse. Det är ett fantastiskt företag med stor potential att ytterligare kunna förändra hela industrin för skadedjursbekämpning, men nu på en global skala. ”

Transaktionen väntas slutföras under Q4 2021.

Contacts

EQT Press Office

press@eqtpartners.com / +46 8 506 55 334

EQT logo