EQT AB Group

EQT AB i dialog med Finansinspektionen kring informationsgivning i samband med lock-up revidering

EQT AB meddelar idag att en dialog inletts med Finansinspektionen kring hanteringen av informationen om EQT AB:s revidering av lock-up-strukturen för EQT AB:s Partners och den försäljning av aktier som följde revideringen.

EQT AB gör bedömningen att informationsgivningen är korrekt och har inhämtat extern rådgivning i frågorna. EQT AB förser Finansinspektionen med underlag och ser fram emot en fortsatt positiv och konstruktiv dialog med Finansinspektionen.

Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

EQT logo