Sammanslagningen med Exeter Property Group slutförd – EQT Exeter lanseras

Efter undertecknandet av ett slutgilitigt avtal som annonserades den 26 januari 2021 om sammanslagningen med Exeter Property Group (“Exeter”) (“Transaktionen”), är EQT AB (“EQT”) glada över att meddela att Transaktionen har slutförts. Alla nödvändiga villkor, inklusive regelverk, antitrust och särskilda godkännanden från fondinvesterare, har uppnåtts.

Som tidigare meddelats, kommer Ward Fitzgerald, VD och grundare av Exeter, att ingå i EQT:s Executive Committee (“ExCom”) efter slutförandet av Transaktionen.

Den totala köpeskillingen uppgår till 1 870 miljoner USD och som en del av Transaktionen har EQT AB utfärdat 33 296 240 aktier till Exeters säljande aktieägare, motsvarande en utspädning om cirka 3.4 procent. EQT kommer att ha 986 280 140 stamaktier utfärdade och utestående efter slutförandet av Transaktionen.Lennart Blecher, Chef för EQT Real Assets och vice Managing Partner: “Vi är glada över att sammanslagningen av Exeter och EQT:s real estate verksamheter är slutförd. Tillsammans kommer vi att skapa en ledare inom tematiska “value-add”-fastighetsinvesteringar och ge EQT möjlighet att skala upp sin befintliga lokala närvaro och samtidigt addera en produktiv plattform för uppköp av enskilda tillgångar. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Ward och fortsätta att utveckla vår globala real estate närvaro.”

Ward Fitzgerald, VD och grundare av Exeter Property Group: “Genomförandet av sammanslagningen är en viktig milstolpe för oss och vi ser nu spännande möjligheter framåt - att utveckla EQT Exeter till att bli en global ledare inom real estate. Vi har fullt fokus på att driva avkastning och är övertygade om att vi, med vår gemensamma investeringsmodell och kompletterande plattform i Europa, Nordamerika och Asien, kommer att kunna skapa avkastning till förmån för både befintliga och framtida investerare och kunder.”

Kontakt
Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 989 09 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com +46 8 506 55 334

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation som enbart fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT är den enda stora aktören på privata investeringsmarknaden i världen med investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. EQT har rest mer än 84 miljarder euro sedan starten och har idag mer än 52 miljarder euro i förvaltat kapital i 17 aktiva fonder inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 17 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har mer än 700 medarbetare.Mer informaton:www.eqtgroup.com och www.exeterpg.com

Följ EQT på LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram

EQT logo