Roar BidCo offentliggör slutligt utfall i erbjudandet till aktieägarna i Recipharm AB (publ) och Konvertibelinnehavarna

För mer information, klicka här.

EQT logo